SFS 2012:751 Förordning om ändring i förordningen (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

120751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,BoldItalic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,BoldItalic;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1975:491) om <br/>beslutander�tt f�r Sveriges exportr�d betr�ffande <br/>handelssekreterare m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (1975:491) om be-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">slutander�tt f�r Sveriges exportr�d betr�ffande handelssekreterare m.m.<br/>samt 1 � ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>F�rordning (1975:491) om beslutander�tt f�r Sveriges export<i>- <br/></i></b><b>och investeringsr�d betr�ffande handelssekreterare</b></p> <p style="position:absolute;top:572px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ut�vandet av de befogenheter som avses i 1 � f�rsta stycket lagen</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">(1975:490) om beslutander�tt f�r Sveriges export<i>- </i>och investeringsr�d<br/>betr�ffande handelssekreterare m.m. ska r�det i fr�ga om punkt 1 l�mna<br/>anvisningar om verksamhetsplanering samt ange uppgifter, f�rdela resurser<br/>och meddela andra liknande f�reskrifter f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">EWA BJ�RLING</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft112">Lars Nilsson <br/>(Utrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Senaste lydelse 1981:633.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2012:751</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2012 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1975:491) om
beslutander�tt f�r Sveriges exportr�d betr�ffande
handelssekreterare m.m.;

utf�rdad den 22 november 2012.

Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (1975:491) om be-

slutander�tt f�r Sveriges exportr�d betr�ffande handelssekreterare m.m.
samt 1 � ska ha f�ljande lydelse.

F�rordning (1975:491) om beslutander�tt f�r Sveriges export-
och investeringsr�d betr�ffande handelssekreterare

1 �

1

Vid ut�vandet av de befogenheter som avses i 1 � f�rsta stycket lagen

(1975:490) om beslutander�tt f�r Sveriges export- och investeringsr�d
betr�ffande handelssekreterare m.m. ska r�det i fr�ga om punkt 1 l�mna
anvisningar om verksamhetsplanering samt ange uppgifter, f�rdela resurser
och meddela andra liknande f�reskrifter f�r verksamheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 1981:633.

SFS 2012:751

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;