SFS 2012:752 Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

120752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1495) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om över-

lämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förva-
ring ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

………………………………………………………………………………...........

Migrationsverket

Eqvator AB

Myndigheten för utländska

Sveriges export- och investerings-

investeringar i Sverige

råd

Postverket

Posten AB
Nordea Bank Sverige AB (publ)
Posten PIC AB
Postfastigheter AB

………………………………………………………………………………...........

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:415.

Myndighet

Enskilda organ

SFS 2012:752

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012