SFS 2012:770 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

120770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 20 kap. 1 � offentlighets- och</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sekretesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>20 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller f�r uppgift om en djur- eller v�xtart som �r i behov av</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt best�nd,<br/>om det kan antas att ett s�dant bevarande av arten inom landet eller del av<br/>landet motverkas om uppgiften r�js. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Johan Lundmark<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:770</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 20 kap. 1 � offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.

20 kap.

1 �

Sekretess g�ller f�r uppgift om en djur- eller v�xtart som �r i behov av

skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt best�nd,
om det kan antas att ett s�dant bevarande av arten inom landet eller del av
landet motverkas om uppgiften r�js.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35.

SFS 2012:770

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;