SFS 2012:773 Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:646) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

120773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2012:646) om ändring
i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Barbados;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2012:646) om ändring i lagen

(1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados ska
träda i kraft den 31 december 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

SFS 2012:773

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;