SFS 2012:782 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

120782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 1 b § socialtjänstförordningen

(2001:937) ska upphöra att gälla vid utgången av 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2012:782

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;