SFS 2012:785 Förordning om ändring i förordningen (2011:1184) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

120785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2011:1184) om �ndring <br/>i f�rordningen (2008:193) om statligt <br/>tandv�rdsst�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 15 � f�rordningen (2008:193) om statligt tand-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">v�rdsst�d i st�llet f�r dess lydelse enligt f�rordningen (2011:1184) om �nd-<br/>ring i n�mnda f�rordning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">V�rdgivaren ska uppr�tta ett underlag f�r uppf�ljning och statistik</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">samt f�r ber�kning av statligt tandv�rdsst�d f�r samtliga ers�ttningsber�tti-<br/>gande tandv�rds�tg�rder som v�rdgivaren har utf�rt p� en patient. Under-<br/>laget ska ges in till F�rs�kringskassan inom tv� veckor fr�n det att respektive<br/>tandv�rds�tg�rd har slutf�rts. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">Underlaget ska inneh�lla uppgifter om <br/>1. behandlande tandl�kares eller tandhygienists namn och personnummer,<br/>2. patientens namn och personnummer,<br/>3. datum n�r �tg�rden slutf�rdes,<br/>4. tillst�nds- och �tg�rdskod f�r den �tg�rd som �r ers�ttningsber�ttigande</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">i det enskilda fallet, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. tillst�nds- och �tg�rdskod f�r den faktiskt utf�rda �tg�rden, om denna</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inte �r ers�ttningsber�ttigande i det enskilda fallet,</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">6. tandnummer och tandposition, <br/>7. v�rdgivarens pris f�r utf�rd �tg�rd f�r den aktuella patienten, och <br/>8. grunden f�r beg�ran om ers�ttning i form av s�rskilt tandv�rdsbidrag. <br/>I samband med beg�ran om ers�ttning i form av allm�nt tandv�rdsbidrag</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">ska v�rdgivaren �ven l�mna uppgift till Socialstyrelsen om patientens antal<br/>kvarvarande respektive intakta t�nder. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgiftsskyldigheten g�ller �ven s�dan tandv�rd som omfattas av ett g�l-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lande abonnemangsavtal.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2012:785</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2011:1184) om �ndring
i f�rordningen (2008:193) om statligt
tandv�rdsst�d;

utf�rdad den 29 november 2012.

Regeringen f�reskriver att 15 � f�rordningen (2008:193) om statligt tand-

v�rdsst�d i st�llet f�r dess lydelse enligt f�rordningen (2011:1184) om �nd-
ring i n�mnda f�rordning ska ha f�ljande lydelse.

15 �

V�rdgivaren ska uppr�tta ett underlag f�r uppf�ljning och statistik

samt f�r ber�kning av statligt tandv�rdsst�d f�r samtliga ers�ttningsber�tti-
gande tandv�rds�tg�rder som v�rdgivaren har utf�rt p� en patient. Under-
laget ska ges in till F�rs�kringskassan inom tv� veckor fr�n det att respektive
tandv�rds�tg�rd har slutf�rts.

Underlaget ska inneh�lla uppgifter om
1. behandlande tandl�kares eller tandhygienists namn och personnummer,
2. patientens namn och personnummer,
3. datum n�r �tg�rden slutf�rdes,
4. tillst�nds- och �tg�rdskod f�r den �tg�rd som �r ers�ttningsber�ttigande

i det enskilda fallet,

5. tillst�nds- och �tg�rdskod f�r den faktiskt utf�rda �tg�rden, om denna

inte �r ers�ttningsber�ttigande i det enskilda fallet,

6. tandnummer och tandposition,
7. v�rdgivarens pris f�r utf�rd �tg�rd f�r den aktuella patienten, och
8. grunden f�r beg�ran om ers�ttning i form av s�rskilt tandv�rdsbidrag.
I samband med beg�ran om ers�ttning i form av allm�nt tandv�rdsbidrag

ska v�rdgivaren �ven l�mna uppgift till Socialstyrelsen om patientens antal
kvarvarande respektive intakta t�nder.

Uppgiftsskyldigheten g�ller �ven s�dan tandv�rd som omfattas av ett g�l-

lande abonnemangsavtal.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2012:785

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;