SFS 2012:786 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

120786.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:1174) med <br/>instruktion f�r F�rs�kringskassan;</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2009:1174) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r F�rs�kringskassan ska inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:475px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska till regeringen senast sex veckor efter det att</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">Inspektionen f�r socialf�rs�kringen har l�mnat en rapport, som s�rskilt ber�r<br/>myndigheten, kommentera inspektionens slutsatser och redovisa de eventu-<br/>ella �tg�rder som myndigheten avser att vidta med anledning av rapporten.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2012:786</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:1174) med
instruktion f�r F�rs�kringskassan;

utf�rdad den 29 november 2012.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2009:1174) med instruktion

f�r F�rs�kringskassan ska inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande lydelse.

3 a �

Myndigheten ska till regeringen senast sex veckor efter det att

Inspektionen f�r socialf�rs�kringen har l�mnat en rapport, som s�rskilt ber�r
myndigheten, kommentera inspektionens slutsatser och redovisa de eventu-
ella �tg�rder som myndigheten avser att vidta med anledning av rapporten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2012:786

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;