SFS 2012:788 Förordning om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

120788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1980:848) om <br/>utbytestj�nstg�ring i andra nordiska l�nder;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att i 11, 13 och 14 �� f�rordningen (1980:848) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utbytestj�nstg�ring i andra nordiska l�nder</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft13">1 orden Kompetensr�det f�r</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utveckling i staten ska bytas ut mot Universitets- och h�gskoler�det.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEFAN ATTEFALL</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">1 F�rordningen omtryckt 1992:137.<br/>Senaste lydelse av <br/>11 � 2009:202<br/>13 � 2008:1086<br/>14 � 2009:202.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2012:788</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1980:848) om
utbytestj�nstg�ring i andra nordiska l�nder;

utf�rdad den 29 november 2012.

Regeringen f�reskriver att i 11, 13 och 14 �� f�rordningen (1980:848) om

utbytestj�nstg�ring i andra nordiska l�nder

1 orden Kompetensr�det f�r

utveckling i staten ska bytas ut mot Universitets- och h�gskoler�det.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 1992:137.
Senaste lydelse av
11 � 2009:202
13 � 2008:1086
14 � 2009:202.

SFS 2012:788

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;