SFS 2012:788 Förordning om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

120788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:848) om
utbytestjänstgöring i andra nordiska länder;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att i 11, 13 och 14 §§ förordningen (1980:848) om

utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

1 orden ⬝Kompetensrådet för

utveckling i staten⬝ ska bytas ut mot ⬝Universitets- och högskolerådet⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1992:137.
Senaste lydelse av
11 § 2009:202
13 § 2008:1086
14 § 2009:202.

SFS 2012:788

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012