SFS 2012:789 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar

120789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1029) med
instruktion för Statens järnvägar;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1029) med instruktion för

Statens järnvägar ska upphöra att gälla vid utgången av 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2012:789

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012