SFS 2012:822 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

120822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:946) med
instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2009:946) med instruktion

för Lantmäteriet ska upphöra att gälla vid utgången av januari 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2012:822

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012