SFS 2012:842 Förordning om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

120842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:748) med
instruktion för Svenska institutet
för europapolitiska studier;

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2008:748) med instruktion

för Svenska institutet för europapolitiska studier ska ha följande lydelse.

1 §

Svenska institutet för europapolitiska studier ska

1. ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor om

utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik,

2. göra analyser och underlag tillgängliga för regeringen och övriga aktö-

rer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och självständigt och objektivt
bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor,

3. delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsområde, och
4. tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen som en

del av kompetensförsörjningen i statsförvaltningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Louise Hallquisth
(Statsrådsberedningen)

SFS 2012:842

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012