SFS 2012:828 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder

120828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av
Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober
1996 dagtecknade konventionen om behörighet,
tillämplig lag, erkännande, verkställighet och
samarbete i frågor om föräldraansvar och
åtgärder till skydd för barn (1996 års
Haagkonvention);

utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver att följande lagar ska träda i kraft den 1 januari

2013:

1. lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,
2. lagen (2012:320) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internatio-

nella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,

3. lagen (2012:321) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
4. lagen (2012:322) om ändring i utlänningslagen (2005:716),
5. lagen (2012:323) om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande

bestämmelser till Bryssel II-förordningen, och

6. lagen (2012:324) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Jonas Högström
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:828

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012