SFS 2012:897 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar

120897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om
återetableringsstöd för vissa utlänningar;

utfärdad den 13 december 2012.

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:778) om återetablerings-

stöd för vissa utlänningar, som gäller till utgången av år 2012

1, ska fortsätta

att gälla till och med den 31 december 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2011:1089.

SFS 2012:897

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012