SFS 2013:2 Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:902) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

130002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.