SFS 2013:3 Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

130003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1958:272) om <br/>tj�nstekort;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1958:272) om tj�nstekort</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Tj�nstekort ska inneh�lla uppgift om innehavarens fullst�ndiga namn,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">personnummer och tj�nst eller uppdrag samt vara f�rsett med ett v�lliknande<br/>fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det<br/>inte finns utrymme f�r fullst�ndigt namn, f�r annat f�rnamn �n tilltalsnamnet<br/>f�rkortas. P� kortet ska det anges vilken myndighet som har utf�rdat det, var<br/>kontroll av kortet kan g�ras samt kortets nummer och giltighetstid. </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�gon har arbetsuppgifter som medf�r en p�taglig risk att han eller hon</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">eller n�gon n�rst�ende uts�tts f�r hot eller v�ld, f�r ett s�rskilt tj�nstekort ut-<br/>f�rdas om han eller hon </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. �r polisman, <br/>2. �r annan anst�lld hos Rikspolisstyrelsen som deltar i myndighetens</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">brottsbek�mpande verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">3. �r kustbevakningstj�nsteman, <br/>4. �r tulltj�nsteman, <br/>5. tillh�r f�ltpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller F�r-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kringskassan, eller</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. tillh�r s�dan f�ltpersonal hos l�nsstyrelserna som arbetar med offentlig</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">djurskyddskontroll eller rovdjursfr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">P� s�rskilda tj�nstekort f�r namn, personnummer, uppgift om tj�nst eller</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">uppdrag samt namnteckning ers�ttas med ett tj�nstg�ringsnummer. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Kronofog-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">demyndigheten, F�rs�kringskassan och l�nsstyrelserna ska f�r sina verksam-<br/>hetsomr�den utf�rda n�rmare f�reskrifter om vid vilka tillf�llen ett s�rskilt<br/>tj�nstekort f�r anv�ndas.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2013.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 1989:446.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:693.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:3</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 januari 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:3</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">KARIN ENSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Karin Erlingsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1958:272) om
tj�nstekort;

utf�rdad den 17 januari 2013.

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1958:272) om tj�nstekort

1 ska

ha f�ljande lydelse.

4 �

2

Tj�nstekort ska inneh�lla uppgift om innehavarens fullst�ndiga namn,

personnummer och tj�nst eller uppdrag samt vara f�rsett med ett v�lliknande
fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det
inte finns utrymme f�r fullst�ndigt namn, f�r annat f�rnamn �n tilltalsnamnet
f�rkortas. P� kortet ska det anges vilken myndighet som har utf�rdat det, var
kontroll av kortet kan g�ras samt kortets nummer och giltighetstid.

Om n�gon har arbetsuppgifter som medf�r en p�taglig risk att han eller hon

eller n�gon n�rst�ende uts�tts f�r hot eller v�ld, f�r ett s�rskilt tj�nstekort ut-
f�rdas om han eller hon

1. �r polisman,
2. �r annan anst�lld hos Rikspolisstyrelsen som deltar i myndighetens

brottsbek�mpande verksamhet,

3. �r kustbevakningstj�nsteman,
4. �r tulltj�nsteman,
5. tillh�r f�ltpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller F�r-

s�kringskassan, eller

6. tillh�r s�dan f�ltpersonal hos l�nsstyrelserna som arbetar med offentlig

djurskyddskontroll eller rovdjursfr�gor.

P� s�rskilda tj�nstekort f�r namn, personnummer, uppgift om tj�nst eller

uppdrag samt namnteckning ers�ttas med ett tj�nstg�ringsnummer.

Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Kronofog-

demyndigheten, F�rs�kringskassan och l�nsstyrelserna ska f�r sina verksam-
hetsomr�den utf�rda n�rmare f�reskrifter om vid vilka tillf�llen ett s�rskilt
tj�nstekort f�r anv�ndas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2013.

1 F�rordningen omtryckt 1989:446.

2 Senaste lydelse 2011:693.

SFS 2013:3

Utkom fr�n trycket
den 29 januari 2013

background image

2

SFS 2013:3

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

P� regeringens v�gnar

KARIN ENSTR�M

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

;