SFS 2013:10 Förordning om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

130010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.