SFS 2013:12 Förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)

130012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.