SFS 2013:14 Förordning om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

130014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1995:1100) med <br/>instruktion f�r Svenska FAO-kommitt�n;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1995:1100) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Svenska FAO-kommitt�n att 2 och 4 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommitt�n ska s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ge r�d till regeringen i fr�gor som r�r FAO:s verksamhet och Sveriges</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">deltagande i denna verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">2. sprida k�nnedom om och skapa intresse f�r FAO:s verksamhet, och<br/>3. samarbeta med motsvarande nationella kommitt�er i andra l�nder, s�r-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skilt i �vriga nordiska l�nder och i Europeiska unionens medlemsl�nder.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">F�redragnings-, utrednings- och kansliuppgifter utf�rs av den personal</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som Landsbygdsdepartementet st�ller till f�rfogande.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom kommitt�n f�r det finnas ett arbetsutskott som leds av kommitt�ns</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ordf�rande.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:14</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 januari 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1995:1100) med
instruktion f�r Svenska FAO-kommitt�n;

utf�rdad den 17 januari 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1995:1100) med instruk-

tion f�r Svenska FAO-kommitt�n att 2 och 4 �� ska ha f�ljande lydelse.

2 �

Kommitt�n ska s�rskilt

1. ge r�d till regeringen i fr�gor som r�r FAO:s verksamhet och Sveriges

deltagande i denna verksamhet,

2. sprida k�nnedom om och skapa intresse f�r FAO:s verksamhet, och
3. samarbeta med motsvarande nationella kommitt�er i andra l�nder, s�r-

skilt i �vriga nordiska l�nder och i Europeiska unionens medlemsl�nder.

4 �

F�redragnings-, utrednings- och kansliuppgifter utf�rs av den personal

som Landsbygdsdepartementet st�ller till f�rfogande.

Inom kommitt�n f�r det finnas ett arbetsutskott som leds av kommitt�ns

ordf�rande.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 februari 2013.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2013:14

Utkom fr�n trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;