SFS 2013:17 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

130017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1991:1195) om <br/>skolv�sendet under krig och vid krigsfara m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 och 8 �� samt rubriken n�rmast f�re 8 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ordningen (1991:1195) om skolv�sendet under krig och vid krigsfara m.m.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter om verksamheten under krig</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">och vid krigsfara inom den del av skolv�sendet som en kommun eller ett<br/>landsting �r huvudman f�r.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som f�reskrivs f�r krig eller krigsfara ska ocks� g�lla n�r det r�der s�-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">dana utomordentliga f�rh�llanden som �r f�ranledda av krig eller krigsfara<br/>som riket har befunnit sig i.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�reskrifterna i 311, 15 och 16 ��, som r�r verksamheten under krig och</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">vid krigsfara, ska till�mpas om regeringen beslutar det. F�reskrifterna i 12<br/>och 13 ��, som r�r planl�ggningen, ska till�mpas utan s�rskilt beslut av rege-<br/>ringen.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Gymnasieskola och skolformer inom vuxenutbildningen</b></p> <p style="position:absolute;top:570px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om utbildning inom v�rdomr�den i gymnasieskola och kommu-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">nal vuxenutbildning ska huvudmannen s� l�ngt m�jligt och med beaktande av<br/>v�xlande behov av specialiseringar forts�tta att bedriva den regulj�ra utbild-<br/>ningen och ocks� tillgodose behov av avkortad utbildning, bland annat f�r<br/>v�rdutbildade som en l�ngre tid inte varit verksamma inom sitt v�rdyrke.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2013.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2011:568.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2011:568.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2012:101.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2012:101.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:17</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 januari 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1991:1195) om
skolv�sendet under krig och vid krigsfara m.m.;

utf�rdad den 17 januari 2013.

Regeringen f�reskriver att 1 och 8 �� samt rubriken n�rmast f�re 8 � f�r-

ordningen (1991:1195) om skolv�sendet under krig och vid krigsfara m.m.

1

ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter om verksamheten under krig

och vid krigsfara inom den del av skolv�sendet som en kommun eller ett
landsting �r huvudman f�r.

Vad som f�reskrivs f�r krig eller krigsfara ska ocks� g�lla n�r det r�der s�-

dana utomordentliga f�rh�llanden som �r f�ranledda av krig eller krigsfara
som riket har befunnit sig i.

F�reskrifterna i 311, 15 och 16 ��, som r�r verksamheten under krig och

vid krigsfara, ska till�mpas om regeringen beslutar det. F�reskrifterna i 12
och 13 ��, som r�r planl�ggningen, ska till�mpas utan s�rskilt beslut av rege-
ringen.

Gymnasieskola och skolformer inom vuxenutbildningen

3

8 �

4

I fr�ga om utbildning inom v�rdomr�den i gymnasieskola och kommu-

nal vuxenutbildning ska huvudmannen s� l�ngt m�jligt och med beaktande av
v�xlande behov av specialiseringar forts�tta att bedriva den regulj�ra utbild-
ningen och ocks� tillgodose behov av avkortad utbildning, bland annat f�r
v�rdutbildade som en l�ngre tid inte varit verksamma inom sitt v�rdyrke.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2013.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2011:568.

2 Senaste lydelse 2011:568.

3 Senaste lydelse 2012:101.

4 Senaste lydelse 2012:101.

SFS 2013:17

Utkom fr�n trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;