SFS 2013:33 Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal

130033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BYULBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LSZNFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LSZNFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:BYULBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:10px;font-family:HCDAEB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LSZNFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BYULBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BYULBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BYULBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:10px;font-family:HCDAEB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om upph�vande av Arbetsmarknadsstyrelsens <br/>f�reskrifter om utbetalning av st�d fr�n <br/>Europeiska socialfonden m�l 3 och <br/>gemenskapsinitiativet Equal;</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 31 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens f�reskrifter (AMSFS</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2000:14) om utbetalning av st�d fr�n Europeiska socialfonden m�l 3 och<br/>gemenskapsinitiativet Equal ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av februari<br/>2013.</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">De upph�vda f�reskrifterna g�ller dock fortfarande f�r �renden som avser</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">Europeiska socialfonden m�l 3 och gemenskapsinitiativet Equal f�r program-<br/>perioden 20002006. </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">HILLEVI ENGSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:33</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft14">0033.fm Page 1 Wednesday, February 6, 2013 9:02 AM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft21">0033.fm Page 2 Wednesday, February 6, 2013 9:02 AM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om upph�vande av Arbetsmarknadsstyrelsens
f�reskrifter om utbetalning av st�d fr�n
Europeiska socialfonden m�l 3 och
gemenskapsinitiativet Equal;

utf�rdad den 31 januari 2013.

Regeringen f�reskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens f�reskrifter (AMSFS

2000:14) om utbetalning av st�d fr�n Europeiska socialfonden m�l 3 och
gemenskapsinitiativet Equal ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av februari
2013.

De upph�vda f�reskrifterna g�ller dock fortfarande f�r �renden som avser

Europeiska socialfonden m�l 3 och gemenskapsinitiativet Equal f�r program-
perioden 20002006.

P� regeringens v�gnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2013:33

Utkom fr�n trycket
den 12 februari 2013

0033.fm Page 1 Wednesday, February 6, 2013 9:02 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0033.fm Page 2 Wednesday, February 6, 2013 9:02 AM

;