SFS 2013:16 Förordning om upphävande av förordningen (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting

130016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1989:26) om
ersättning för statlig högskoleutbildning från
landsting;

utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (1989:26) om ersättning för statlig

högskoleutbildning från landsting

1 ska upphöra att gälla vid utgången av feb-

ruari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1994:36.

SFS 2013:16

Utkom från trycket
den 29 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013