SFS 2013:45 Förordning om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

130045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DQTPKX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:XRGOIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:XRGOIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:XRGOIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:XRGOIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:DQTPKX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:10px;font-family:HFPJOD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:XRGOIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DQTPKX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DQTPKX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DQTPKX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:10px;font-family:HFPJOD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:1386) om <br/>verksamhet inom djurens h�lso- och sjukv�rd;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2009:1386) om verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">inom djurens h�lso- och sjukv�rd ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 2 a �,<br/>samt n�rmast f�re 6 kap. 2 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Verksamhetsredog�relse</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Ansvarsn�mnden ska senast den 1 mars varje �r l�mna en redog�relse</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalender�ret.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Redog�relsen ska s�rskilt inneh�lla uppgifter om <br/>1. antalet inkomna respektive avgjorda �renden, <br/>2. den genomsnittliga handl�ggningstiden f�r ett �rende, <br/>3. �rendenas f�rdelning p� olika yrkeskategorier, <br/>4. antalet beslut om disciplinp�f�ljd enligt 6 kap. 1 � lagen (2009:302) om</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet inom djurens h�lso- och sjukv�rd, och</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. antalet beslut om andra �tg�rder enligt 6 kap. 510 �� lagen om verk-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">samhet inom djurens h�lso- och sjukv�rd och beslutens f�rdelning p� olika �t-<br/>g�rder. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 april 2013.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:45</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft16">0045.fm Page 1 Tuesday, February 12, 2013 2:40 PM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft21">0045.fm Page 2 Tuesday, February 12, 2013 2:40 PM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:1386) om
verksamhet inom djurens h�lso- och sjukv�rd;

utf�rdad den 7 februari 2013.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2009:1386) om verksamhet

inom djurens h�lso- och sjukv�rd ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 2 a �,
samt n�rmast f�re 6 kap. 2 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

6 kap.

Verksamhetsredog�relse

2 a �

Ansvarsn�mnden ska senast den 1 mars varje �r l�mna en redog�relse

till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalender�ret.

Redog�relsen ska s�rskilt inneh�lla uppgifter om
1. antalet inkomna respektive avgjorda �renden,
2. den genomsnittliga handl�ggningstiden f�r ett �rende,
3. �rendenas f�rdelning p� olika yrkeskategorier,
4. antalet beslut om disciplinp�f�ljd enligt 6 kap. 1 � lagen (2009:302) om

verksamhet inom djurens h�lso- och sjukv�rd, och

5. antalet beslut om andra �tg�rder enligt 6 kap. 510 �� lagen om verk-

samhet inom djurens h�lso- och sjukv�rd och beslutens f�rdelning p� olika �t-
g�rder.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 april 2013.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2013:45

Utkom fr�n trycket
den 19 februari 2013

0045.fm Page 1 Tuesday, February 12, 2013 2:40 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0045.fm Page 2 Tuesday, February 12, 2013 2:40 PM

;