SFS 2013:48 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

130048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FGOJVQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LVJMWA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LVJMWA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:LVJMWA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:FGOJVQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FGOJVQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FGOJVQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:10px;font-family:GCFFKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LVJMWA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FGOJVQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FGOJVQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FGOJVQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:10px;font-family:GCFFKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:396) om <br/>elektronisk kommunikation;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2003:396) om elektronisk</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kommunikation ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Post- och telestyrelsen �r tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">elektronisk kommunikation. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Post- och telestyrelsen ska f�r Sveriges del fullg�ra de uppgifter som �lig-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ger den nationella tillsynsmyndigheten enligt Europaparlamentets och r�dets<br/>f�rordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allm�nna mo-<br/>biln�t i unionen</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft14">2.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2013.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIE L��F</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2010:1535.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 EUT L 172, 30.6.2012, s. 10 (Celex 32012R0531).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:48</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft17">0048.fm Page 1 Tuesday, February 12, 2013 2:18 PM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft21">0048.fm Page 2 Tuesday, February 12, 2013 2:18 PM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utf�rdad den 7 februari 2013.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1

Post- och telestyrelsen �r tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska f�r Sveriges del fullg�ra de uppgifter som �lig-

ger den nationella tillsynsmyndigheten enligt Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allm�nna mo-
biln�t i unionen

2.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2013.

P� regeringens v�gnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1535.

2 EUT L 172, 30.6.2012, s. 10 (Celex 32012R0531).

SFS 2013:48

Utkom fr�n trycket
den 19 februari 2013

0048.fm Page 1 Tuesday, February 12, 2013 2:18 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0048.fm Page 2 Tuesday, February 12, 2013 2:18 PM

;