SFS 2013:51 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

130051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:YARMOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OSWCJW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OSWCJW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:OSWCJW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:YARMOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:YARMOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:YARMOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:10px;font-family:HEIKHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OSWCJW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:YARMOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:YARMOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:YARMOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:OSWCJW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:10px;font-family:HEIKHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:YARMOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:YARMOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:OSWCJW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:10px;font-family:HEIKHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:YARMOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:YARMOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:10px;font-family:HEIKHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1999:1135) om <br/>misstankeregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1999:1135) om misstanke-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">register ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgift om misstanke om brott f�r vilket �tal har v�ckts, ska l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om det beg�rs av </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Justitiekanslern, i fr�ga om den som ans�ker om ers�ttning enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1998:714) om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder, </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Kriminalv�rden, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla eller</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anlita som </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">a) �vervakare, <br/>b) f�rtroendeman enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">brottm�l, m.m. eller f�ngelsef�rordningen (2010:2010), </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">c) personutredare enligt lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m.m., </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">d) bitr�de enligt 6 � andra stycket lagen (1994:451) om intensiv�vervak-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning med elektronisk kontroll eller 33 � f�ngelsef�rordningen, eller </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">e) kontroll�r enligt 3 kap. 4 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av friv�rdsp�f�ljder, </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Kriminalv�rden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga enligt</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�ngelselagen (2010:610), h�kteslagen (2010:611), lagen om intensiv�ver-<br/>vakning med elektronisk kontroll eller lagen om s�rskild personutredning i<br/>brottm�l, m.m., </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. en �vervakningsn�mnd eller Kriminalv�rden, i �renden om �vervakning,</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">i fr�ga om den som �rendet g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. Riksbanken, i fr�ga om den som banken avser att anst�lla som bevak-</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nings- eller transportpersonal, </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. en s�dan statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">beslutar om anst�llning av personal inom psykiatrisk sjukv�rd, v�rd av ut-<br/>vecklingsst�rda, v�rd av barn och ungdom eller tv�ngsv�rd av missbrukare, i<br/>fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla eller anlita som uppdragsta-<br/>gare, </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">7. Lotteriinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten <br/>a) vid pr�vning enligt lotterilagen (1994:1000) �verv�ger att ge tillst�nd att</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f� anordna roulettspel, t�rningsspel och kortspel, eller </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2012:613.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:51</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft17">0051.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:35 PM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:51</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) vid pr�vning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">spel �verv�ger att ge tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap eller en kommun, i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om<br/>brandfarliga och explosiva varor vid l�mplighetspr�vning �verv�ger att ge<br/>tillst�nd eller godk�nna som f�rest�ndare, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">9. en socialn�mnd, i �renden om <br/>a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b � social-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tj�nstlagen (2001:453) f�r en person som inte har fyllt 21 �r,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) v�rdnad om barn, barns boende, umg�nge med barn, medgivande att ta</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 �, 6 kap. 66 a och 810 �� socialtj�nstlagen,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">c) adoption enligt 6 kap. 1216 �� socialtj�nstlagen, och <br/>d) �tg�rder enligt lagen (1990:52) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">unga eller lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. Transportstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vning </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsf�rordningen (2010:770)</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�verv�ger att ge certifikat eller tillst�nd, eller </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) enligt 4 � lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g el-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ler 3 kap. 24, 6 och 8 �� j�rnv�gslagen (2004:519) �verv�ger att ge tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. Finansinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplig-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">hetspr�vning av st�rre �gare enligt f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), la-<br/>gen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (2004:46) om in-<br/>vesteringsfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller la-<br/>gen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden �verv�ger att ge tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. chefen f�r Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar, f�r</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">utredning i �renden om s�dan l�mplighetspr�vning som avses i 11 i fr�ga om<br/>den som �rendet g�ller i �renden som r�r banker och f�rs�kringsf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. Fastighetsm�klarinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten vid</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">l�mplighetspr�vning enligt fastighetsm�klarlagen (2011:666) �verv�ger att<br/>registrera som fastighetsm�klare, </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. Kammarkollegiet, i fr�ga om den som myndigheten vid pr�vning enligt</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och �vers�ttare avser att<br/>auktorisera, </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. Revisorsn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">pr�vning enligt revisorslagen (2001:883) �verv�ger att godk�nna eller auk-<br/>torisera, </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">16. Skatteverket, f�r pr�vning av upplagshavare, skatteupplag och registre-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">rade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen<br/>(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt p� energi, skat-<br/>tebefriade f�rbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt p�<br/>energi samt lagerh�llare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt p� energi<br/>eller lagen (1984:409) om g�dselmedel, </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">17. Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet och F�rsvarsmakten, i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">dels totalf�rsvarspliktiga som skrivs in eller �r inskrivna f�r v�rnplikt enligt<br/>lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt, dels de som F�rsvarsmakten avser<br/>att anta eller som �r antagna till milit�r utbildning inom myndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">18. F�rsvarsmakten, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla f�r</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tj�nstg�ring i internationella milit�ra insatser, </p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft22">0051.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:35 PM</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:51</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">19. L�kemedelsverket, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att ge</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">tillst�nd enligt 2 kap. 1 � lagen (2009:366) om handel med l�kemedel eller la-<br/>gen (1992:860) om kontroll av narkotika, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">20. Kronofogdemyndigheten, f�r utredning i �renden enligt skuldsane-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ringslagen (1994:334), i fr�ga om den som �rendet g�ller, och </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">21. Riksg�ldskontoret, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att be-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tala ut ers�ttning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der ikraft den 1 april 2013.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Gunnel Lindberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft32">0051.fm Page 3 Tuesday, February 19, 2013 2:35 PM</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft41">0051.fm Page 4 Tuesday, February 19, 2013 2:35 PM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utf�rdad den 14 februari 2013.

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1999:1135) om misstanke-

register ska ha f�ljande lydelse.

4 �

1

Uppgift om misstanke om brott f�r vilket �tal har v�ckts, ska l�mnas

om det beg�rs av

1. Justitiekanslern, i fr�ga om den som ans�ker om ers�ttning enligt lagen

(1998:714) om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder,

2. Kriminalv�rden, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla eller

anlita som

a) �vervakare,
b) f�rtroendeman enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i

brottm�l, m.m. eller f�ngelsef�rordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,

m.m.,

d) bitr�de enligt 6 � andra stycket lagen (1994:451) om intensiv�vervak-

ning med elektronisk kontroll eller 33 � f�ngelsef�rordningen, eller

e) kontroll�r enligt 3 kap. 4 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet

av friv�rdsp�f�ljder,

3. Kriminalv�rden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga enligt

f�ngelselagen (2010:610), h�kteslagen (2010:611), lagen om intensiv�ver-
vakning med elektronisk kontroll eller lagen om s�rskild personutredning i
brottm�l, m.m.,

4. en �vervakningsn�mnd eller Kriminalv�rden, i �renden om �vervakning,

i fr�ga om den som �rendet g�ller,

5. Riksbanken, i fr�ga om den som banken avser att anst�lla som bevak-

nings- eller transportpersonal,

6. en s�dan statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som

beslutar om anst�llning av personal inom psykiatrisk sjukv�rd, v�rd av ut-
vecklingsst�rda, v�rd av barn och ungdom eller tv�ngsv�rd av missbrukare, i
fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla eller anlita som uppdragsta-
gare,

7. Lotteriinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten
a) vid pr�vning enligt lotterilagen (1994:1000) �verv�ger att ge tillst�nd att

f� anordna roulettspel, t�rningsspel och kortspel, eller

1 Senaste lydelse 2012:613.

SFS 2013:51

Utkom fr�n trycket
den 26 februari 2013

0051.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:35 PM

background image

2

SFS 2013:51

b) vid pr�vning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel �verv�ger att ge tillst�nd,

8. Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap eller en kommun, i fr�ga

om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor vid l�mplighetspr�vning �verv�ger att ge
tillst�nd eller godk�nna som f�rest�ndare,

9. en socialn�mnd, i �renden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b � social-

tj�nstlagen (2001:453) f�r en person som inte har fyllt 21 �r,

b) v�rdnad om barn, barns boende, umg�nge med barn, medgivande att ta

emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 �, 6 kap. 66 a och 810 �� socialtj�nstlagen,

c) adoption enligt 6 kap. 1216 �� socialtj�nstlagen, och
d) �tg�rder enligt lagen (1990:52) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av

unga eller lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall,

10. Transportstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-

pr�vning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsf�rordningen (2010:770)

�verv�ger att ge certifikat eller tillst�nd, eller

b) enligt 4 � lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g el-

ler 3 kap. 24, 6 och 8 �� j�rnv�gslagen (2004:519) �verv�ger att ge tillst�nd,

11. Finansinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplig-

hetspr�vning av st�rre �gare enligt f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), la-
gen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (2004:46) om in-
vesteringsfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller la-
gen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden �verv�ger att ge tillst�nd,

12. chefen f�r Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar, f�r

utredning i �renden om s�dan l�mplighetspr�vning som avses i 11 i fr�ga om
den som �rendet g�ller i �renden som r�r banker och f�rs�kringsf�retag,

13. Fastighetsm�klarinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten vid

l�mplighetspr�vning enligt fastighetsm�klarlagen (2011:666) �verv�ger att
registrera som fastighetsm�klare,

14. Kammarkollegiet, i fr�ga om den som myndigheten vid pr�vning enligt

f�rordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och �vers�ttare avser att
auktorisera,

15. Revisorsn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-

pr�vning enligt revisorslagen (2001:883) �verv�ger att godk�nna eller auk-
torisera,

16. Skatteverket, f�r pr�vning av upplagshavare, skatteupplag och registre-

rade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt p� energi, skat-
tebefriade f�rbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt p�
energi samt lagerh�llare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt p� energi
eller lagen (1984:409) om g�dselmedel,

17. Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet och F�rsvarsmakten, i fr�ga om

dels totalf�rsvarspliktiga som skrivs in eller �r inskrivna f�r v�rnplikt enligt
lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt, dels de som F�rsvarsmakten avser
att anta eller som �r antagna till milit�r utbildning inom myndigheten,

18. F�rsvarsmakten, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla f�r

tj�nstg�ring i internationella milit�ra insatser,

0051.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:35 PM

background image

3

SFS 2013:51

19. L�kemedelsverket, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att ge

tillst�nd enligt 2 kap. 1 � lagen (2009:366) om handel med l�kemedel eller la-
gen (1992:860) om kontroll av narkotika,

20. Kronofogdemyndigheten, f�r utredning i �renden enligt skuldsane-

ringslagen (1994:334), i fr�ga om den som �rendet g�ller, och

21. Riksg�ldskontoret, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att be-

tala ut ers�ttning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

Denna f�rordning tr�der ikraft den 1 april 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

0051.fm Page 3 Tuesday, February 19, 2013 2:35 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0051.fm Page 4 Tuesday, February 19, 2013 2:35 PM

;