SFS 2013:53 Förordning med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden

130053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IACBNT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PTIGYM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PTIGYM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:PTIGYM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:IACBNT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:10px;font-family:HIJPDP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PTIGYM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IACBNT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IACBNT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IACBNT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:10px;font-family:HIJPDP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>med s�rskilda best�mmelser om ers�ttning av <br/>allm�nna medel f�r inst�llelse till en muntlig <br/>f�rhandling vid Ers�ttningsn�mnden;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kning av ers�ttning av allm�nna medel f�r inst�llelse till en</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">muntlig f�rhandling vid Ers�ttningsn�mnden till�mpas best�mmelserna i f�r-<br/>ordningen (1982:805) om ers�ttning av allm�nna medel till vittnen, m.m. D�r-<br/>vid ska </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den som s�ker ers�ttning enligt 1 � lagen (2012:663) om ers�ttning p�</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">grund av �vergrepp eller f�rsummelser i samh�llsv�rden av barn och unga i<br/>vissa fall eller st�llf�retr�dare f�r honom eller henne j�mst�llas med enskild<br/>part eller st�llf�retr�dare f�r s�dan enligt 7 � 3 i den f�rordningen, och </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. sakkunnig j�mst�llas med sakkunnig enligt 9 � 1 i den f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2013.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:53</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft15">0053.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:39 PM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft21">0053.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:39 PM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med s�rskilda best�mmelser om ers�ttning av
allm�nna medel f�r inst�llelse till en muntlig
f�rhandling vid Ers�ttningsn�mnden;

utf�rdad den 14 februari 2013.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Vid ber�kning av ers�ttning av allm�nna medel f�r inst�llelse till en

muntlig f�rhandling vid Ers�ttningsn�mnden till�mpas best�mmelserna i f�r-
ordningen (1982:805) om ers�ttning av allm�nna medel till vittnen, m.m. D�r-
vid ska

1. den som s�ker ers�ttning enligt 1 � lagen (2012:663) om ers�ttning p�

grund av �vergrepp eller f�rsummelser i samh�llsv�rden av barn och unga i
vissa fall eller st�llf�retr�dare f�r honom eller henne j�mst�llas med enskild
part eller st�llf�retr�dare f�r s�dan enligt 7 � 3 i den f�rordningen, och

2. sakkunnig j�mst�llas med sakkunnig enligt 9 � 1 i den f�rordningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2013.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:53

Utkom fr�n trycket
den 26 februari 2013

0053.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:39 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0053.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:39 PM

;