SFS 2013:63 Förordning om bekämpningsmedelsavgifter

130063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:WIIJBV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft94{font-size:15px;line-height:17px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft95{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft101{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft103{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft105{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft106{font-size:15px;line-height:17px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft121{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft123{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft124{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft131{font-size:15px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft132{font-size:14px;font-family:AYYVRJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft133{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft134{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:8px;font-family:KESYEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft141{font-size:10px;font-family:NAGDEA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning <br/>om bek�mpningsmedelsavgifter;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 kap. Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen i</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">fr�ga om 8 kap. 4 � och 10 kap. 2 � 1 och 2 samt i �vrigt med st�d av<br/>27 kap. 1 � milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen g�ller avgifter som ska betalas f�r pr�vning och tillsyn av be-</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">k�mpningsmedel enligt</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1107/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">21 oktober 2009 om utsl�ppande av v�xtskyddsmedel p� marknaden och om<br/>upph�vande av r�dets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:421px;white-space:nowrap" class="ft15">1,</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 528/2012 av den 22</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">maj 2012 om tillhandah�llande p� marknaden och anv�ndning av biocidpro-<br/>dukter</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft15">2, </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">3. f�rordningen (2000:338) om biocidprodukter, och<br/>4. f�rordningen (2006:1010) om v�xtskyddsmedel. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning avses med<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>kemiskt v�xtskyddsmedel: </i>en kemisk<i> </i>produkt som �r ett v�xtskyddsmedel</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009,</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>biologiskt v�xtskyddsmedel</i>: en bioteknisk organism som �r ett v�xtskydds-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">medel enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009, och</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>biocidprodukt: </i>en biocidprodukt enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 eller</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt f�rordningen (2000:338) om biocidprodukter.</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�vriga ord och uttryck i denna f�rordning har samma betydelse som i</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">14 kap. milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 kap. Avgifter f�r pr�vning av kemiska v�xtskyddsmedel</b></p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:805px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r Kemikalieinspektionens, Livsmedelsverkets och Statens jordbruks-</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">verks pr�vning av ans�kningar om godk�nnande, dispens och parallellhan-<br/>delstillst�nd i fr�ga om kemiska v�xtskyddsmedel enligt f�rordning (EG) nr<br/>1107/2009 ska en ans�kningsavgift betalas enligt detta kapitel. Ans�knings-</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1107).</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 EUT L 167, 27.6.2012, s. 1 (Celex 32012R0528).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 februari 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft19">0063.fm Page 1 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">avgiften best�r av en grundavgift och i vissa fall av en eller flera till�ggs-<br/>avgifter.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En avgift enligt 7 � �r prelimin�r. En s�dan avgift fastst�lls slutligt enligt</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">9 kap. 2 �. �vriga avgifter enligt detta kapitel �r slutliga avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Avgift f�r godk�nnande </b></p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som ans�ker om ett godk�nnande av ett kemiskt v�xtskyddsmedel</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ska, om inte annat f�ljer av 13 eller 14 �, betala en grundavgift </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. med 120 000 kronor, om n�gon annan medlemsstat �n Sverige �r den</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vande medlemsstaten enligt artikel 35 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. med 120 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande enligt</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">artikel 40.1 a eller c i f�rordning (EG) nr 1107/2009, </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. med 140 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande enligt</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">artikel 40.1 b i f�rordning (EG) nr 1107/2009,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. med 170 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande enligt</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">artikel 40 i f�rordning (EG) nr 1107/2009 och en bed�mning ska g�ras enligt<br/>artikel 41.2 b,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. med 140 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande och</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">ans�kan grundas p� ett godk�nnande som har getts av en annan medlemsstat<br/>enligt de best�mmelser som g�llde f�re den 14 juni 2011,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. med 60 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande av ett medel med</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">l�g risk enligt artikel 47 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. med 350 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande som ska bed�-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">mas enligt artikel 50 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. med 350 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande som ska pr�vas</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">med h�nsyn till alla zoner i Europeiska unionen och Sverige �r den pr�vande<br/>medlemsstaten,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. med 420 000 kronor, om ans�kan avser ett tillf�lligt godk�nnande enligt</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">artikel 30 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, och</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. med 300 000 kronor i andra fall.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett �rende enligt 2 � avser ett medel med fler �n ett verksamt �mne</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">och Sverige �r den pr�vande medlemsstaten, ska s�kanden f�r varje s�dant yt-<br/>terligare verksamt �mne betala en till�ggsavgift med 50 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">I ett �rende enligt<b> </b>2 � ska s�kanden betala en till�ggsavgift </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. med 12 000 kronor, om en bed�mning av ekvivalens ska g�ras enligt ar-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tikel 29.1 b i f�rordning (EG) nr 1107/2009, och</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. med 30 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pr�va ans�kan i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">om effektivitet, selektivitet och fytotoxicitet eller i fr�ga om huruvida milj�-<br/>och jordbruksf�rh�llandena �r j�mf�rbara.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Livsmedelsverket i ett �rende enligt 2 � ska bed�ma resthalter av</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">v�xtskyddsmedlet, ska s�kanden betala en till�ggsavgift</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. med 15 000 kronor, om det �r fr�ga om en ans�kan som avses i 2 � 6, <br/>2. med 30 000 kronor, om det �r fr�ga om en ans�kan som avses i 2 � 1, 2,</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">3, 4 eller 5, och</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. med 60 000 kronor, om det �r fr�ga om en ans�kan som avses i 2 � 7, 8,</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">9 eller 10.</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft23">0063.fm Page 2 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Om s�kanden i ett �rende enligt 2 � �ndrar ans�kan p� s� s�tt att pr�v-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">ningen enligt de enhetliga principer f�r utv�rdering av v�xtskyddsmedel som<br/>avses i artikel 29.6 i f�rordning (EG) nr 1107/2009 helt eller delvis m�ste g�-<br/>ras om, ska s�kanden betala en till�ggsavgift med 50 000 kronor f�r varje s�-<br/>dan ompr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en ompr�vning enligt f�rsta stycket inneb�r att Livsmedelsverket</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">m�ste g�ra en ny bed�mning av resthalter av v�xtskyddsmedlet, ska s�kanden<br/>betala en till�ggsavgift med 20 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en ompr�vning enligt f�rsta stycket inneb�r att Statens jordbruksverk</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">m�ste g�ra en ny bed�mning av medlets effektivitet, selektivitet eller fyto-<br/>toxicitet eller i fr�ga om huruvida milj�- och jordbruksf�rh�llandena �r j�m-<br/>f�rbara, ska s�kanden betala en till�ggsavgift med 20 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Avgift n�r s�kanden inte f�r �beropa tidigare pr�vad dokumentation </b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som ans�ker om ett godk�nnande enligt 2 � ska betala en till�ggs-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">avgift med 1 100 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. medlet inneh�ller ett verksamt �mne som �r godk�nt enligt f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(EG) nr 1107/2009, och </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. s�kanden inte har r�tt att �beropa den dokumentation som l�g till grund</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r godk�nnandet av �mnet.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Avgift f�r �ndrat godk�nnande </b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 </b>�</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som f�r ett kemiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om en �ndring av ett</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">godk�nnande i fr�ga om medlets anv�ndning eller villkor f�r anv�ndning en-<br/>ligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska, om inte annat f�ljer av 11, 13 eller<br/>14 �, betala en grundavgift</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. med 120 000 kronor f�r varje anv�ndning eller villkor f�r anv�ndning</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">som ska pr�vas enligt de enhetliga principer f�r utv�rdering av v�xtskydds-<br/>medel som avses i artikel 29.6 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, om Sverige �r<br/>den pr�vande medlemsstaten enligt artikel 35 i den f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. med 60 000 kronor f�r varje anv�ndning eller villkor f�r anv�ndning</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">som ska pr�vas enligt de enhetliga principer som avses i 1, om n�gon annan<br/>medlemsstat �n Sverige �r den pr�vande medlemsstaten, och</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. med 40 000 kronor f�r varje anv�ndning eller villkor f�r anv�ndning</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">som inte beh�ver pr�vas enligt de enhetliga principer som avses i 1.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">I ett �rende enligt 8 � ska s�kanden betala en till�ggsavgift </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. med 30 000 kronor, om Livsmedelsverket ska bed�ma resthalter av v�xt-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">skyddsmedlet, och</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pr�va ans�kan i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">om effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet eller i fr�ga om huruvida milj�-<br/>och jordbruksf�rh�llandena �r j�mf�rbara.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">I andra fall �n de som avses i 8 � ska den som f�r ett kemiskt v�xt-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">skyddsmedel ans�ker om en �ndring av ett godk�nnande enligt f�rordning<br/>(EG) nr 1107/2009 betala en grundavgift </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. med 20 000 kronor, om �ndringen avser en �ndring av k�lla f�r verksamt</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">�mne och �ndringen inneb�r att det ska g�ras en bed�mning av ekvivalens en-<br/>ligt artikel 29.1 b i f�rordning (EG) nr 1107/2009, </p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft33">0063.fm Page 3 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. med 20 000 kronor, om �ndringen avser v�xtskyddsmedlets samman-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">s�ttning, och</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. med 8 000 kronor i andra fall.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Avgift f�r �ndrat godk�nnande av v�xtskyddsmedel med l�g risk</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">I st�llet f�r det som s�gs i 8 � ska den som ans�ker om en �ndring av</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">ett godk�nnande av ett medel med l�g risk enligt artikel 47 i f�rordning (EG)<br/>nr 1107/2009 betala en grundavgift </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">1. med 40 000 kronor, om det �r fr�ga om en �ndring som avses i 8 � 1, och<br/>2. med 20 000 kronor, om det �r fr�ga om en �ndring som avses i 8 � 3.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">I ett �rende enligt 11 � ska s�kanden betala en till�ggsavgift </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. med 15 000 kronor, om Livsmedelsverket ska bed�ma resthalter av v�xt-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">skyddsmedlet, och</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pr�va ans�kan i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">om effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet eller i fr�ga om huruvida milj�-<br/>och jordbruksf�rh�llandena �r j�mf�rbara. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Avgift f�r godk�nnande f�r ett mindre anv�ndningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">I st�llet f�r det som s�gs i 2 och 8 �� ska s�kanden betala en grund-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">avgift med 12 500 kronor, om ans�kan avser </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. ett utvidgat godk�nnande f�r ett mindre anv�ndningsomr�de enligt arti-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">kel 51 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, eller</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. ett utvidgat godk�nnande f�r ett mindre anv�ndningsomr�de genom �m-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">sesidigt erk�nnande enligt artiklarna 40.1 och 51.7 i f�rordning (EG) nr 1107/<br/>2009.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Avgift f�r godk�nnande f�r en liten odlingsareal</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>14 </b>�</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som ans�ker om godk�nnande av ett kemiskt v�xtskyddsmedel f�r</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">yrkesm�ssig anv�ndning och visar att den sammanlagda odlingsarealen vid<br/>tidpunkten f�r ans�kan uppg�r till h�gst 3 000 hektar ska betala en grund-<br/>avgift </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">1. med 45 850 kronor i st�llet f�r det som s�gs i 2 � 1 och 710,<br/>2. med 21 000 kronor i st�llet f�r det som s�gs i 2 � 26, och<br/>3. med 12 250 kronor i st�llet f�r det som s�gs i 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Avgift f�r dispens fr�n kravet p� godk�nnande</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som f�r ett kemiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om dispens fr�n</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">kravet p� godk�nnande i f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grund-<br/>avgift </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. med 6 000 kronor, om ans�kan avser ett anst�nd enligt artikel 46 i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ordning (EG) nr 1107/2009,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. med 10 000 kronor, om ans�kan avser en begr�nsad och kontrollerad an-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">v�ndning vid n�dsituation enligt artikel 53 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. med 8 000 kronor, om ans�kan avser ett enstaka experiment eller test en-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ligt artikel 54.1 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, och</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft43">0063.fm Page 4 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">4. med 16 000 kronor, om ans�kan avser f�rhandstillst�nd f�r ett experi-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ment- eller testprogram enligt artikel 54.1 i f�rordning (EG) nr 1107/2009.</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Avgift f�r parallellhandelstillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:134px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:134px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som f�r ett kemiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om ett parallell-</p> <p style="position:absolute;top:152px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">handelstillst�nd enligt artikel 52 i f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en<br/>grundavgift med 20 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>3 kap. Avgifter f�r pr�vning av biologiska v�xtskyddsmedel </b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r Kemikalieinspektionens pr�vning av ans�kningar om godk�nnande,</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">dispens och parallellhandelstillst�nd av biologiska v�xtskyddsmedel enligt<br/>f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska en ans�kningsavgift betalas enligt detta ka-<br/>pitel. Ans�kningsavgiften best�r av en grundavgift och i vissa fall av en till-<br/>l�ggsavgift. Best�mmelser om avgift f�r pr�vning av ans�kningar om god-<br/>k�nnande av biotekniska organismer som �r insekter, nematoder och spindel-<br/>djur finns i 5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">En avgift enligt 3 � �r prelimin�r. En s�dan avgift fastst�lls slutligt enligt</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">9 kap. 2 �. �vriga avgifter enligt detta kapitel �r slutliga avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Avgift f�r godk�nnande</b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:440px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som<b> </b> ans�ker om ett godk�nnande av ett biologiskt v�xtskyddsme-</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">del enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grundavgift </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. med 5 250 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande enligt</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">artikel 40 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. med 5 250 kronor, om ans�kan avser ett utvidgat godk�nnande f�r ett</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">mindre anv�ndningsomr�de enligt artikel 51 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,<br/>och </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft54">3. med 21 000 kronor i andra fall.<br/>Om ans�kan avser genetiskt modifierade organismer, ska avgiften betalas</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">med 60 000 kronor i st�llet f�r det som s�gs i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Avgift n�r s�kanden inte f�r �beropa tidigare pr�vad dokumentation </b></p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:663px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som ans�ker om ett godk�nnande enligt 2 � ska betala en till�ggs-</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">avgift med 1 100 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. medlet inneh�ller ett verksamt �mne som �r godk�nt enligt f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">(EG) nr 1107/2009, och </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. s�kanden inte har r�tt att �beropa den dokumentation som l�g till grund</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r godk�nnandet av �mnet.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Avgift f�r �ndrat godk�nnande </b></p> <p style="position:absolute;top:817px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som f�r ett biologiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om en �ndring av</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">ett godk�nnande enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009, ska betala en grundav-<br/>gift </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. med 5 250 kronor, om pr�vningen ska g�ras enligt de enhetliga principer</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">f�r utv�rdering av v�xtskyddsmedel som avses i artikel 29.6 i f�rordning<br/>(EG) nr 1107/2009, och</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. med 4 000 kronor i andra fall.</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft53">0063.fm Page 5 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Avgift f�r dispens fr�n kravet p� godk�nnande</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Den<b> </b>som f�r ett biologiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om dispens fr�n</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">kravet p� godk�nnande i f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grund-<br/>avgift</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. med 3 000 kronor, om ans�kan avser ett anst�nd enligt artikel 46 i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">ordning (EG) nr 1107/2009,<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. med 5 000 kronor, om ans�kan avser en begr�nsad och kontrollerad an-</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">v�ndning vid n�dsituation enligt artikel 53 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">3. med 4 000 kronor, om ans�kan avser tillst�nd f�r ett enstaka experiment</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">eller test enligt artikel 54.1 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, och</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">4. med 8 000 kronor, om ans�kan avser ett f�rhandstillst�nd f�r ett expe-</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">riment- eller testprogram enligt artikel 54.1 i f�rordning (EG) nr 1107/2009.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Avgift f�r parallellhandelstillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:321px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:320px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Den som f�r ett biologiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om ett parallell-</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">handelstillst�nd enligt artikel 52 i f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en<br/>grundavgift med 10 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>4 kap. Avgifter f�r pr�vning av biocidprodukter</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets pr�vning av ans�k-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">ningar om godk�nnande, anm�lan, dispens och parallellhandelstillst�nd i<br/>fr�ga om biocidprodukter enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 eller 14 kap.<br/>10 � milj�balken ska en ans�kningsavgift betalas enligt detta kapitel. Ans�k-<br/>ningsavgiften best�r av en grundavgift och i vissa fall av en eller flera<br/>till�ggsavgifter. Best�mmelser om avgift f�r pr�vning av ans�kningar om<br/>godk�nnande av biotekniska organismer i form av insekter, nematoder eller<br/>spindeldjur finns i 5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">En avgift enligt 9 � �r prelimin�r. En s�dan avgift fastst�lls slutligt enligt</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">9 kap. 2 �. �vriga avgifter enligt detta kapitel �r slutliga avgifter.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Avgift f�r godk�nnande</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Den som ans�ker om ett godk�nnande av en biocidprodukt eller av en</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">s�dan produktfamilj som avses i artikel 3.1 s i f�rordning (EU) nr 528/2012<br/>ska, om inte annat f�ljer av 12 �, betala en grundavgift </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. med 120 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande genom �mse-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">sidigt erk�nnande av en produkt,</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. med 240 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande genom �mse-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">sidigt erk�nnande av en produktfamilj,</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">3. med 600 000 kronor, om ans�kan avser ett unionsgodk�nnande av en</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">produkt och Sverige �r utv�rderande medlemsstat,</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">4. med 900 000 kronor, om ans�kan avser ett unionsgodk�nnande av en</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">produktfamilj och Sverige �r utv�rderande medlemsstat,</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">5. med 60 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande av en produkt</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">genom ett f�renklat f�rfarande enligt artikel 26 i f�rordning (EU) nr 528/2012<br/>och Sverige �r utv�rderande medlemsstat,</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft63">0063.fm Page 6 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">6. med 120 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande av en produkt-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">familj genom ett f�renklat f�rfarande enligt artikel 26 i f�rordning (EU) nr<br/>528/2012 och Sverige �r utv�rderande medlemsstat,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">7. med 600 000 kronor, om ans�kan avser ett nationellt godk�nnande av en</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">produktfamilj, </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">8. med 660 000 kronor, om ans�kan avser ett tillf�lligt godk�nnande av en</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">produktfamilj,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">9. med 360 000 kronor, om ans�kan avser ett tillf�lligt godk�nnande i an-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">dra fall �n som avses i 8, och</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">10. med 300 000 kronor i andra fall.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Om ett �rende enligt 2 � avser ett godk�nnande enligt 14 kap. 10 � mil-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">j�balken<b> </b>och<b> </b>ans�kan<b> </b>inneh�ller dokumentation om ett verksamt �mne som<br/>inte tidigare har utv�rderats av Kemikalieinspektionen, ska s�kanden f�r varje<br/>s�dant verksamt �mne betala en till�ggsavgift med 160 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Om ett �rende enligt 2 � 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt med fler</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">�n ett verksamt �mne, ska s�kanden f�r varje s�dant ytterligare verksamt<br/>�mne betala en till�ggsavgift med 50 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Om ett �rende enligt 2 � 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt som ska</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">anv�ndas i fler �n en produkttyp, ska s�kanden f�r varje s�dan ytterligare pro-<br/>dukttyp betala en till�ggsavgift med 50 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Om ett �rende enligt 2 � 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt som ska</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">anv�ndas i fler �n en anv�ndarkategori, ska s�kanden f�r varje s�dan ytter-<br/>ligare anv�ndarkategori betala en till�ggsavgift med 50 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">I ett �rende enligt 2 � ska s�kanden betala en till�ggsavgift</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. med 50 000 kronor, om en j�mf�rande bed�mning ska g�ras enligt arti-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">kel 23 i f�rordning (EU) nr 528/2012, </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. med 30 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande och</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">Livsmedelsverket ska bed�ma resthalter av biocidprodukten, och</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">3. med 60 000 kronor i andra �renden �n som avses i 2 och d�r Livsmedels-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">verket ska bed�ma resthalter av biocidprodukten.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Om s�kanden i ett �rende enligt 2 � �ndrar ans�kan p� s� s�tt att pr�v-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">ningen enligt de gemensamma principer f�r utv�rdering av produkter enligt<br/>bilaga 6 till f�rordning (EU) nr 528/2012, eller f�rordningen (2000:338) om<br/>biocidprodukter, helt eller delvis m�ste g�ras om, ska s�kanden betala en<br/>till�ggsavgift med 50 000 kronor f�r varje s�dan ompr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Om en ompr�vning enligt f�rsta stycket inneb�r att Livsmedelsverket</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">m�ste g�ra en ny bed�mning av resthalter av biocidprodukten, ska s�kanden<br/>betala en till�ggsavgift med 20 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Avgift n�r s�kanden inte f�r �beropa tidigare pr�vad dokumentation</b></p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">I ett �rende enligt 2 � ska s�kanden betala en till�ggsavgift med 850 000</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">kronor f�r varje akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. produkten inneh�ller ett verksamt �mne som �r godk�nt enligt f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">ning (EU) nr 528/2012, och </p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft73">0063.fm Page 7 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. s�kanden inte har r�tt att �beropa den dokumentation som l�g till grund</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">f�r godk�nnandet av �mnet.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Avgift f�r �ndrat godk�nnande</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft80">Den som ans�ker om en �ndring av ett godk�nnande av en biocid-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">produkt enligt artikel 50 i f�rordning (EU) nr 528/2012 eller enligt f�rord-<br/>ningen (2000:338) om biocidprodukter ska betala en grundavgift</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. med 120 000 kronor, om ans�kan avser eller motsvarar en s�dan omfatt-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">ande �ndring som avses i artikel 50.3 c i f�rordning (EU) nr 528/2012, </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. med 60 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande av en</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">s�dan omfattande �ndring som avses i 1 och Sverige inte �r referensmedlems-<br/>stat, </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. med 40 000 kronor, om ans�kan avser eller motsvarar en s�dan mindre</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">�ndring som avses i artikel 50.3 b i f�rordning (EU) nr 528/2012 och annat<br/>inte f�ljer av 5,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">4. med 8 000 kronor, om ans�kan avser eller motsvarar en s�dan administ-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">rativ �ndring som avses i artikel 50.3 a i f�rordning (EU) nr 528/2012, eller</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">5. med 8 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande av en s�-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">dan mindre �ndring som avses i artikel 50.3 b i f�rordning (EU) nr 528/2012<br/>och Sverige inte �r referensmedlemsstat.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>11 � </b>I ett �rende enligt 10 � d�r Livsmedelsverket ska bed�ma resthalter av<br/>biocidprodukten ska s�kanden betala en till�ggsavgift</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft84">1. med 60 000 kronor, om �rendet �r ett s�dant som avses i 10 � 1, och <br/>2. med 30 000 kronor, om �rendet �r ett s�dant som avses i 10 � 2.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Avgift f�r godk�nnande av samma produkt </b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft80">Den som ans�ker om godk�nnande av en s�dan samma produkt som</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">avses i artikel 17.7 i f�rordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift<br/>med 20 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Avgift f�r anm�lan </b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft80">Den som<b> </b>g�r en anm�lan om till�gg av en biocidprodukt i en produkt-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">familj enligt artikel 17.6 i f�rordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grund-<br/>avgift med 8 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft80">Den som g�r en anm�lan om tillhandah�llande p� marknaden av en</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">biocidprodukt som �r godk�nd genom ett f�renklat f�rfarande enligt artikel<br/>27.1 i f�rordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift med 8 000 kro-<br/>nor.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Avgift f�r dispens fr�n kravet p� godk�nnande</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft80">Den som ans�ker om dispens fr�n kravet p� godk�nnande av en bio-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">cidprodukt enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 eller 14 kap. 10 � milj�balken<br/>ska betala en grundavgift </p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft83">0063.fm Page 8 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">1. med 8 000 kronor, om ans�kan avser ett experiment eller f�rs�k f�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">forskning och utveckling enligt artikel 56 i f�rordning (EU) nr 528/2012, och </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. med 15 000 kronor i andra fall.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>Avgift f�r parallellhandelstillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft90">Den som ans�ker om ett parallellhandelstillst�nd enligt artikel 53 i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">ordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift med 20 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>5 kap. Avgifter f�r pr�vning av insekter, nematoder och <br/>spindeldjur</b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft90">F�r Kemikalieinspektionens pr�vning av godk�nnande och dispens i</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">fr�ga om biotekniska organismer i form av insekter, nematoder eller spindel-<br/>djur enligt 14 kap. 10 � milj�balken ska en ans�kningsavgift betalas enligt<br/>detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">En avgift enligt detta kapitel �r en slutlig avgift.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft90">Den som ans�ker om ett godk�nnande av en organism som avses i 1 �</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">ska betala en avgift med 3 000 kronor f�r produkten och 8 000 kronor f�r<br/>varje verksam organism som inte ing�r i ett annat godk�nt bek�mpnings-<br/>medel.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Om ans�kan avser genetiskt modifierade organismer, ska s�kanden i st�llet</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">betala en avgift med 60 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft90">Den som i fr�ga om en organism som avses i 1 � ans�ker om ett �ndrat</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">godk�nnande ska betala en avgift med 4 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft90">Den som i fr�ga om en organism som avses i 1 � ans�ker om dispens</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">fr�n kravet p� godk�nnande enligt 14 kap. 10 � milj�balken ska betala en av-<br/>gift med 3 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>6 kap. Avgift f�r pr�vning av verksamma �mnen i <br/>v�xtskyddsmedel </b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft90">F�r Kemikalieinspektionens pr�vning av verksamma �mnen i v�xt-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">skyddsmedel enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska en ans�kningsavgift<br/>betalas enligt detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">En avgift enligt detta kapitel �r prelimin�r. Avgiften fastst�lls slutligt en-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">ligt 9 kap. 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft90">Den som ans�ker om ett nytt eller f�rnyat godk�nnande av ett verksamt</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">�mne enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en avgift </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">1. med 6 750 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser ett kemiskt �mne,</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. med 4 500 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">ser ett kemiskt �mne och inte �r s�dan gemensam ans�kan som avses i 1,</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">3. med 3 000 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser en mikroorganism, och</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">4. med 2 000 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">ser en mikroorganism och inte �r en s�dan gemensam ans�kan som avses i 3.</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft93">0063.fm Page 9 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Avgift efter godk�nnande av ett verksamt �mne i v�xtskyddsmedel</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft100">Efter det att ett verksamt �mne som Sverige varit rapporterande med-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">lemsstat f�r har godk�nts enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009, ska den som<br/>ans�kte om att �mnet skulle godk�nnas eller den som har tr�tt i s�kandens<br/>st�lle betala en avgift. Avgiften uppg�r till 1 000 000 kronor f�r varje akt.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Avgift vid medrapportering om verksamma �mnen i v�xtskyddsmedel</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft100">Den som ans�ker om ett nytt eller f�rnyat godk�nnande av ett verksamt</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">�mne ska betala en avgift. Avgiften ska betalas med ett belopp som st�r i pro-<br/>portion till den arbetsf�rdelning som har �verenskommits med den rapporte-<br/>rande medlemsstaten, dock h�gst</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">1. med 3 375 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser ett kemiskt �mne, </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">2. med 2 250 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">ser ett kemiskt �mne och inte omfattas av en s�dan gemensam ans�kan som<br/>avses i 1,</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">3. med 1 500 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser en mikroorganism, och</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">4. med 1 000 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">ser en mikroorganism och inte omfattas av en s�dan gemensam ans�kan som<br/>avses i 3.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Om Kemikalieinspektionens handl�ggning endast omfattar tiden efter det</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">att den rapporterande medlemsstaten har l�mnat sin utv�rdering till Euro-<br/>peiska myndigheten f�r livsmedelss�kerhet (EFSA), ska avgiften betalas med<br/>700 000 kronor i st�llet f�r det som s�gs i andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>Avgift f�r pr�vning av �ndrade villkor f�r godk�nda verksamma �mnen <br/>i v�xtskyddsmedel</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft100">Den som ans�ker om en �ndring av villkoren f�r ett godk�nt verksamt</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">�mne enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en avgift med<br/>200 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106"><b>7 kap. Avgift f�r pr�vning av verksamma �mnen i <br/>biocidprodukter </b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft100">F�r Kemikalieinspektionens pr�vning av verksamma �mnen i biocid-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">produkter enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 ska en ans�kningsavgift betalas<br/>enligt detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">En avgift enligt detta kapitel �r prelimin�r. Avgiften fastst�lls slutligt en-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">ligt 9 kap. 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft100">Den som ans�ker om att ett verksamt �mne eller ytterligare en produkt-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">typ ska godk�nnas enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 eller ans�ker om f�r-<br/>l�ngning av ett beslut om ett s�dant godk�nnande ska betala en avgift </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">1. med 5 700 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser att ett kemiskt �mne ska<br/>godk�nnas eller att ett s�dant godk�nnande ska f�rl�ngas,</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft103">0063.fm Page 10 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">2. med 3 800 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">ser att ett kemiskt �mne ska godk�nnas eller att ett s�dant godk�nnande ska<br/>f�rl�ngas och ans�kan inte �r en s�dan gemensam ans�kan som avses i 1,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. med 3 000 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser att en mikroorganism ska<br/>godk�nnas eller att ett s�dant godk�nnande ska f�rl�ngas, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">4. med 2 000 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">ser att en mikroorganism ska godk�nnas eller att ett s�dant godk�nnande ska<br/>f�rl�ngas och ans�kan inte �r en s�dan gemensam ans�kan som avses i 3,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">5. med 420 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser att ett �mne ska tas upp i<br/>bilaga 1 till f�rordning (EU) nr 528/2012, och</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">6. med 280 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan avser</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">att ett �mne ska tas upp i bilaga 1 till f�rordning (EU) nr 528/2012 och inte �r<br/>en s�dan gemensam ans�kan som avses i 5.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Avgift f�r pr�vning efter godk�nnande av ett verksamt �mne i <br/>biocidprodukter</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft110">Efter det att ett verksamt �mne som Sverige varit rapporterande med-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">lemsstat f�r har godk�nts i enlighet med f�rordning (EU) nr 528/2012, ska s�-<br/>kanden eller den som har tr�tt i s�kandens st�lle betala en avgift. Avgiften<br/>uppg�r till 1 000 000 kronor f�r varje akt.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Avgift vid medrapportering om verksamma �mnen i biocidprodukter</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft110">Den som ans�ker om att ett verksamt �mne eller ytterligare en produkt-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">typ ska godk�nnas enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 eller ans�ker om f�r-<br/>l�ngning av ett beslut om ett s�dant godk�nnande ska betala en avgift. Avgif-<br/>ten ska betalas med ett belopp som st�r i proportion till den arbetsf�rdelning<br/>som har �verenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock h�gst</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. med 2 850 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser ett kemiskt �mne,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">2. med 1 900 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">ser ett kemiskt �mne och inte omfattas av en s�dan gemensam ans�kan som<br/>avses i 1,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. med 1 500 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser en mikroorganism, och</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">4. med 1 000 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">ser en mikroorganism och inte omfattas av en s�dan gemensam ans�kan som<br/>avses i 3.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Om Kemikalieinspektionens handl�ggning endast omfattar tiden efter det</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">att den rapporterande medlemsstaten har l�mnat sin utv�rdering till en myn-<br/>dighet som Europeiska unionens kommission utser, ska avgiften betalas med<br/>700 000 kronor i st�llet f�r det som s�gs i andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Avgift f�r pr�vning av �ndrade villkor f�r godk�nda verksamma �mnen</b></p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:886px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft110">Den som ans�ker om en �ndring av villkoren f�r godk�nnande av ett</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">verksamt �mne enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 ska betala en avgift med<br/>200 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft113">0063.fm Page 11 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>8 kap. �rsavgifter f�r bek�mpningsmedel</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft120">En �rsavgift ska betalas av den som har f�tt ett bek�mpningsmedel god-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft124">k�nt enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009, f�rordning (EU) nr 528/2012 eller<br/>14 kap. 10 � milj�balken, eller av den som har tr�tt i dennes st�lle.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">�rsavgiften ska betalas fr�n och med kalender�ret efter det �r d� medlet</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">godk�ndes till och med det kalender�r d� godk�nnandet upph�r att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:181px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft120">En �rsavgift ska betalas av den som har f�tt ett parallellhandelstillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft124">f�r ett v�xtskyddsmedel enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 eller en biocid-<br/>produkt enligt f�rordning (EU) nr 528/2012.</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">�rsavgiften ska betalas fr�n och med kalender�ret efter det �r d� parallell-</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft124">handelstillst�ndet gavs till och med det kalender�r d� tillst�ndet upph�r att<br/>g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft120">�rsavgiften enligt 1 eller 2 � ska betalas senast den 31 maj det �r som</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">avgiften avser och ska </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">1. f�r ett kemiskt bek�mpningsmedel uppg� till fyra procent av f�rs�lj-</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft124">ningsv�rdet av medlet ber�knat p� f�rs�ljningen under kalender�ret f�re det<br/>�r som avgiften avser, och</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">2. f�r ett eller flera biologiska bek�mpningsmedel uppg� till 1,3 procent av</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft124">det sammanlagda f�rs�ljningsv�rdet av de godk�nda produkterna ber�knat p�<br/>f�rs�ljningen under kalender�ret f�re det �r som avgiften avser.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">Avgiften ska betalas med l�gst 2 000 kronor och h�gst 350 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft120">Den som �r skyldig att betala �rsavgift enligt 1 eller 2 � ska l�mna de</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft124">uppgifter till Kemikalieinspektionen som beh�vs f�r att avgiftens storlek ska<br/>kunna best�mmas. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>9 kap. Avgifternas betalning och slutliga best�mmande</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft120">En ans�kningsavgift enligt 27 kap. ska betalas n�r ans�kan ges in eller</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft124">vid de senare tidpunkter som Kemikalieinspektionen best�mmer i det en-<br/>skilda fallet. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">Kemikalieinspektionen f�r medge att en del av en �rsavgift enligt 8 kap.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">betalas vid en senare tidpunkt �n det datum som anges i 8 kap. 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">F�r avgifter som ska betalas n�r ans�kan ges in g�ller 11 � avgiftsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">ningen (1992:191).</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft120">N�r Kemikalieinspektionen har berett �rendet s� l�ngt att inspektionen</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft124">kan fatta ett s�dant beslut som avses i n�gon av best�mmelserna i 2 kap. 7 �,<br/>3 kap. 3 �, 4 kap. 9 �, 6 kap. eller 7 kap. ska Kemikalieinspektionen fastst�lla<br/>den slutliga avgiften. Den slutliga avgiften ska motsvara kostnaderna f�r den<br/>hantering och utv�rdering som ans�kan har f�ranlett men f�r inte �verstiga<br/>ans�kningsavgiften i �rendet. I sitt beslut om att fastst�lla pr�vningsavgiften<br/>ska Kemikalieinspektionen redovisa kostnaderna och ange hur de har ber�k-<br/>nats. Om ans�kningsavgiften �r h�gre �n pr�vningsavgiften, ska Kemikalie-<br/>inspektionen �terbetala mellanskillnaden till s�kanden.</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft123">0063.fm Page 12 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 2013:63</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft130">Om en avgift enligt denna f�rordning har f�rdelats p� tv� eller flera be-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft134">talningstillf�llen, ska r�nta enligt vad som f�reskrivs om statens utl�nings-<br/>r�nta betalas p� de delbelopp f�r vilka betalningsuppskov har medgetts. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft130">Kemikalieinspektionen<b> </b>beh�ver inte fatta ett beslut om godk�nnande</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft134">som avses i denna f�rordning f�rr�n den avgift som g�ller f�r �rendet har be-<br/>talats.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft130">Kemikalieinspektionens beslut<b> </b>om betalning av avgifter f�r verkst�llas</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">enligt uts�kningsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft130">Kemikalieinspektionen f�r best�mma att dess beslut om avgift ska g�lla</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft130">En myndighet eller domstol f�r i det enskilda fallet, med h�nsyn till</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft134">pr�vningens omfattning eller n�gon annan s�rskild omst�ndighet, minska el-<br/>ler eftersk�nka en avgift som g�ller enligt denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>10 kap. �verklagande och bemyndiganden</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft130">Best�mmelser om �verklagande av beslut enligt denna f�rordning finns</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">i 19 kap. 1 � tredje stycket milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft130">Kemikalieinspektionen f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">1. vilka uppgifter som den som har ett godk�nnande eller tillst�nd enligt</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">8 kap. 1 eller 2 � ska l�mna till inspektionen f�r ber�kning av �rsavgiften, </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft134">2. vid vilken tidpunkt de uppgifter som avses i 1 ska l�mnas, och <br/>3. n�r ans�kningsavgifter enligt denna f�rordning ska betalas.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft130">Skogsstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om en avgift f�r pr�vning av an-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">s�kningar om dispens enligt 14 kap. 9 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:605px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft130">Arbetsmilj�verket, Statens jordbruksverk och Socialstyrelsen f�r inom</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft134">sina ansvarsomr�den enligt milj�tillsynsf�rordningen (2011:13) meddela<br/>f�reskrifter om avgifter f�r pr�vning av �renden enligt f�rordningen<br/>(2000:338) om biocidprodukter och f�rordningen (2006:1010) om<br/>v�xtskyddsmedel.</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft134">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 26 mars 2013.<br/>2. Best�mmelserna i 2 och 3 kap. till�mpas f�rsta g�ngen f�r ans�kningar</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">som ges in till Kemikalieinspektionen efter ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">3. Best�mmelserna i 4 kap. till�mpas f�rsta g�ngen f�r ans�kningar som</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">ges in till Kemikalieinspektionen efter den 31 augusti 2013.</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">4. En avgift som enligt 8 kap. 3 � ska betalas den 31 maj 2013 ska i st�llet</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">f�r det som s�gs i den paragrafen betalas senast den 31 oktober 2013.</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft134">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft133">0063.fm Page 13 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft140">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft140">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:-26px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft141">0063.fm Page 14 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om bek�mpningsmedelsavgifter;

utf�rdad den 14 februari 2013.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 kap. Till�mpningsomr�de

1 �

Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen i

fr�ga om 8 kap. 4 � och 10 kap. 2 � 1 och 2 samt i �vrigt med st�d av
27 kap. 1 � milj�balken.

F�rordningen g�ller avgifter som ska betalas f�r pr�vning och tillsyn av be-

k�mpningsmedel enligt

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1107/2009 av den

21 oktober 2009 om utsl�ppande av v�xtskyddsmedel p� marknaden och om
upph�vande av r�dets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG

1,

2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 528/2012 av den 22

maj 2012 om tillhandah�llande p� marknaden och anv�ndning av biocidpro-
dukter

2,

3. f�rordningen (2000:338) om biocidprodukter, och
4. f�rordningen (2006:1010) om v�xtskyddsmedel.

2 �

I denna f�rordning avses med

kemiskt v�xtskyddsmedel: en kemisk produkt som �r ett v�xtskyddsmedel

enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009,

biologiskt v�xtskyddsmedel: en bioteknisk organism som �r ett v�xtskydds-

medel enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009, och

biocidprodukt: en biocidprodukt enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 eller

enligt f�rordningen (2000:338) om biocidprodukter.

�vriga ord och uttryck i denna f�rordning har samma betydelse som i

14 kap. milj�balken.

2 kap. Avgifter f�r pr�vning av kemiska v�xtskyddsmedel

1 �

F�r Kemikalieinspektionens, Livsmedelsverkets och Statens jordbruks-

verks pr�vning av ans�kningar om godk�nnande, dispens och parallellhan-
delstillst�nd i fr�ga om kemiska v�xtskyddsmedel enligt f�rordning (EG) nr
1107/2009 ska en ans�kningsavgift betalas enligt detta kapitel. Ans�knings-

1 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1107).

2 EUT L 167, 27.6.2012, s. 1 (Celex 32012R0528).

SFS 2013:63

Utkom fr�n trycket
den 26 februari 2013

0063.fm Page 1 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

2

SFS 2013:63

avgiften best�r av en grundavgift och i vissa fall av en eller flera till�ggs-
avgifter.

En avgift enligt 7 � �r prelimin�r. En s�dan avgift fastst�lls slutligt enligt

9 kap. 2 �. �vriga avgifter enligt detta kapitel �r slutliga avgifter.

Avgift f�r godk�nnande

2 �

Den som ans�ker om ett godk�nnande av ett kemiskt v�xtskyddsmedel

ska, om inte annat f�ljer av 13 eller 14 �, betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor, om n�gon annan medlemsstat �n Sverige �r den

pr�vande medlemsstaten enligt artikel 35 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,

2. med 120 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande enligt

artikel 40.1 a eller c i f�rordning (EG) nr 1107/2009,

3. med 140 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande enligt

artikel 40.1 b i f�rordning (EG) nr 1107/2009,

4. med 170 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande enligt

artikel 40 i f�rordning (EG) nr 1107/2009 och en bed�mning ska g�ras enligt
artikel 41.2 b,

5. med 140 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande och

ans�kan grundas p� ett godk�nnande som har getts av en annan medlemsstat
enligt de best�mmelser som g�llde f�re den 14 juni 2011,

6. med 60 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande av ett medel med

l�g risk enligt artikel 47 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,

7. med 350 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande som ska bed�-

mas enligt artikel 50 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,

8. med 350 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande som ska pr�vas

med h�nsyn till alla zoner i Europeiska unionen och Sverige �r den pr�vande
medlemsstaten,

9. med 420 000 kronor, om ans�kan avser ett tillf�lligt godk�nnande enligt

artikel 30 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, och

10. med 300 000 kronor i andra fall.

3 �

Om ett �rende enligt 2 � avser ett medel med fler �n ett verksamt �mne

och Sverige �r den pr�vande medlemsstaten, ska s�kanden f�r varje s�dant yt-
terligare verksamt �mne betala en till�ggsavgift med 50 000 kronor.

4 �

I ett �rende enligt 2 � ska s�kanden betala en till�ggsavgift

1. med 12 000 kronor, om en bed�mning av ekvivalens ska g�ras enligt ar-

tikel 29.1 b i f�rordning (EG) nr 1107/2009, och

2. med 30 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pr�va ans�kan i fr�ga

om effektivitet, selektivitet och fytotoxicitet eller i fr�ga om huruvida milj�-
och jordbruksf�rh�llandena �r j�mf�rbara.

5 �

Om Livsmedelsverket i ett �rende enligt 2 � ska bed�ma resthalter av

v�xtskyddsmedlet, ska s�kanden betala en till�ggsavgift

1. med 15 000 kronor, om det �r fr�ga om en ans�kan som avses i 2 � 6,
2. med 30 000 kronor, om det �r fr�ga om en ans�kan som avses i 2 � 1, 2,

3, 4 eller 5, och

3. med 60 000 kronor, om det �r fr�ga om en ans�kan som avses i 2 � 7, 8,

9 eller 10.

0063.fm Page 2 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

3

SFS 2013:63

6 �

Om s�kanden i ett �rende enligt 2 � �ndrar ans�kan p� s� s�tt att pr�v-

ningen enligt de enhetliga principer f�r utv�rdering av v�xtskyddsmedel som
avses i artikel 29.6 i f�rordning (EG) nr 1107/2009 helt eller delvis m�ste g�-
ras om, ska s�kanden betala en till�ggsavgift med 50 000 kronor f�r varje s�-
dan ompr�vning.

Om en ompr�vning enligt f�rsta stycket inneb�r att Livsmedelsverket

m�ste g�ra en ny bed�mning av resthalter av v�xtskyddsmedlet, ska s�kanden
betala en till�ggsavgift med 20 000 kronor.

Om en ompr�vning enligt f�rsta stycket inneb�r att Statens jordbruksverk

m�ste g�ra en ny bed�mning av medlets effektivitet, selektivitet eller fyto-
toxicitet eller i fr�ga om huruvida milj�- och jordbruksf�rh�llandena �r j�m-
f�rbara, ska s�kanden betala en till�ggsavgift med 20 000 kronor.

Avgift n�r s�kanden inte f�r �beropa tidigare pr�vad dokumentation

7 �

Den som ans�ker om ett godk�nnande enligt 2 � ska betala en till�ggs-

avgift med 1 100 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om

1. medlet inneh�ller ett verksamt �mne som �r godk�nt enligt f�rordning

(EG) nr 1107/2009, och

2. s�kanden inte har r�tt att �beropa den dokumentation som l�g till grund

f�r godk�nnandet av �mnet.

Avgift f�r �ndrat godk�nnande

8

Den som f�r ett kemiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om en �ndring av ett

godk�nnande i fr�ga om medlets anv�ndning eller villkor f�r anv�ndning en-
ligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska, om inte annat f�ljer av 11, 13 eller
14 �, betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor f�r varje anv�ndning eller villkor f�r anv�ndning

som ska pr�vas enligt de enhetliga principer f�r utv�rdering av v�xtskydds-
medel som avses i artikel 29.6 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, om Sverige �r
den pr�vande medlemsstaten enligt artikel 35 i den f�rordningen,

2. med 60 000 kronor f�r varje anv�ndning eller villkor f�r anv�ndning

som ska pr�vas enligt de enhetliga principer som avses i 1, om n�gon annan
medlemsstat �n Sverige �r den pr�vande medlemsstaten, och

3. med 40 000 kronor f�r varje anv�ndning eller villkor f�r anv�ndning

som inte beh�ver pr�vas enligt de enhetliga principer som avses i 1.

9 �

I ett �rende enligt 8 � ska s�kanden betala en till�ggsavgift

1. med 30 000 kronor, om Livsmedelsverket ska bed�ma resthalter av v�xt-

skyddsmedlet, och

2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pr�va ans�kan i fr�ga

om effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet eller i fr�ga om huruvida milj�-
och jordbruksf�rh�llandena �r j�mf�rbara.

10 �

I andra fall �n de som avses i 8 � ska den som f�r ett kemiskt v�xt-

skyddsmedel ans�ker om en �ndring av ett godk�nnande enligt f�rordning
(EG) nr 1107/2009 betala en grundavgift

1. med 20 000 kronor, om �ndringen avser en �ndring av k�lla f�r verksamt

�mne och �ndringen inneb�r att det ska g�ras en bed�mning av ekvivalens en-
ligt artikel 29.1 b i f�rordning (EG) nr 1107/2009,

0063.fm Page 3 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

4

SFS 2013:63

2. med 20 000 kronor, om �ndringen avser v�xtskyddsmedlets samman-

s�ttning, och

3. med 8 000 kronor i andra fall.

Avgift f�r �ndrat godk�nnande av v�xtskyddsmedel med l�g risk

11 �

I st�llet f�r det som s�gs i 8 � ska den som ans�ker om en �ndring av

ett godk�nnande av ett medel med l�g risk enligt artikel 47 i f�rordning (EG)
nr 1107/2009 betala en grundavgift

1. med 40 000 kronor, om det �r fr�ga om en �ndring som avses i 8 � 1, och
2. med 20 000 kronor, om det �r fr�ga om en �ndring som avses i 8 � 3.

12 �

I ett �rende enligt 11 � ska s�kanden betala en till�ggsavgift

1. med 15 000 kronor, om Livsmedelsverket ska bed�ma resthalter av v�xt-

skyddsmedlet, och

2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pr�va ans�kan i fr�ga

om effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet eller i fr�ga om huruvida milj�-
och jordbruksf�rh�llandena �r j�mf�rbara.

Avgift f�r godk�nnande f�r ett mindre anv�ndningsomr�de

13 �

I st�llet f�r det som s�gs i 2 och 8 �� ska s�kanden betala en grund-

avgift med 12 500 kronor, om ans�kan avser

1. ett utvidgat godk�nnande f�r ett mindre anv�ndningsomr�de enligt arti-

kel 51 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, eller

2. ett utvidgat godk�nnande f�r ett mindre anv�ndningsomr�de genom �m-

sesidigt erk�nnande enligt artiklarna 40.1 och 51.7 i f�rordning (EG) nr 1107/
2009.

Avgift f�r godk�nnande f�r en liten odlingsareal

14

Den som ans�ker om godk�nnande av ett kemiskt v�xtskyddsmedel f�r

yrkesm�ssig anv�ndning och visar att den sammanlagda odlingsarealen vid
tidpunkten f�r ans�kan uppg�r till h�gst 3 000 hektar ska betala en grund-
avgift

1. med 45 850 kronor i st�llet f�r det som s�gs i 2 � 1 och 710,
2. med 21 000 kronor i st�llet f�r det som s�gs i 2 � 26, och
3. med 12 250 kronor i st�llet f�r det som s�gs i 8 �.

Avgift f�r dispens fr�n kravet p� godk�nnande

15 �

Den som f�r ett kemiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om dispens fr�n

kravet p� godk�nnande i f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grund-
avgift

1. med 6 000 kronor, om ans�kan avser ett anst�nd enligt artikel 46 i f�r-

ordning (EG) nr 1107/2009,

2. med 10 000 kronor, om ans�kan avser en begr�nsad och kontrollerad an-

v�ndning vid n�dsituation enligt artikel 53 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,

3. med 8 000 kronor, om ans�kan avser ett enstaka experiment eller test en-

ligt artikel 54.1 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, och

0063.fm Page 4 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

5

SFS 2013:63

4. med 16 000 kronor, om ans�kan avser f�rhandstillst�nd f�r ett experi-

ment- eller testprogram enligt artikel 54.1 i f�rordning (EG) nr 1107/2009.

Avgift f�r parallellhandelstillst�nd

16 �

Den som f�r ett kemiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om ett parallell-

handelstillst�nd enligt artikel 52 i f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en
grundavgift med 20 000 kronor.

3 kap. Avgifter f�r pr�vning av biologiska v�xtskyddsmedel

1 �

F�r Kemikalieinspektionens pr�vning av ans�kningar om godk�nnande,

dispens och parallellhandelstillst�nd av biologiska v�xtskyddsmedel enligt
f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska en ans�kningsavgift betalas enligt detta ka-
pitel. Ans�kningsavgiften best�r av en grundavgift och i vissa fall av en till-
l�ggsavgift. Best�mmelser om avgift f�r pr�vning av ans�kningar om god-
k�nnande av biotekniska organismer som �r insekter, nematoder och spindel-
djur finns i 5 kap.

En avgift enligt 3 � �r prelimin�r. En s�dan avgift fastst�lls slutligt enligt

9 kap. 2 �. �vriga avgifter enligt detta kapitel �r slutliga avgifter.

Avgift f�r godk�nnande

2 �

Den som ans�ker om ett godk�nnande av ett biologiskt v�xtskyddsme-

del enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grundavgift

1. med 5 250 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande enligt

artikel 40 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,

2. med 5 250 kronor, om ans�kan avser ett utvidgat godk�nnande f�r ett

mindre anv�ndningsomr�de enligt artikel 51 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,
och

3. med 21 000 kronor i andra fall.
Om ans�kan avser genetiskt modifierade organismer, ska avgiften betalas

med 60 000 kronor i st�llet f�r det som s�gs i f�rsta stycket.

Avgift n�r s�kanden inte f�r �beropa tidigare pr�vad dokumentation

3 �

Den som ans�ker om ett godk�nnande enligt 2 � ska betala en till�ggs-

avgift med 1 100 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om

1. medlet inneh�ller ett verksamt �mne som �r godk�nt enligt f�rordning

(EG) nr 1107/2009, och

2. s�kanden inte har r�tt att �beropa den dokumentation som l�g till grund

f�r godk�nnandet av �mnet.

Avgift f�r �ndrat godk�nnande

4 �

Den som f�r ett biologiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om en �ndring av

ett godk�nnande enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009, ska betala en grundav-
gift

1. med 5 250 kronor, om pr�vningen ska g�ras enligt de enhetliga principer

f�r utv�rdering av v�xtskyddsmedel som avses i artikel 29.6 i f�rordning
(EG) nr 1107/2009, och

2. med 4 000 kronor i andra fall.

0063.fm Page 5 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

6

SFS 2013:63

Avgift f�r dispens fr�n kravet p� godk�nnande

5 �

Den som f�r ett biologiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om dispens fr�n

kravet p� godk�nnande i f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grund-
avgift

1. med 3 000 kronor, om ans�kan avser ett anst�nd enligt artikel 46 i f�r-

ordning (EG) nr 1107/2009,

2. med 5 000 kronor, om ans�kan avser en begr�nsad och kontrollerad an-

v�ndning vid n�dsituation enligt artikel 53 i f�rordning (EG) nr 1107/2009,

3. med 4 000 kronor, om ans�kan avser tillst�nd f�r ett enstaka experiment

eller test enligt artikel 54.1 i f�rordning (EG) nr 1107/2009, och

4. med 8 000 kronor, om ans�kan avser ett f�rhandstillst�nd f�r ett expe-

riment- eller testprogram enligt artikel 54.1 i f�rordning (EG) nr 1107/2009.

Avgift f�r parallellhandelstillst�nd

6 �

Den som f�r ett biologiskt v�xtskyddsmedel ans�ker om ett parallell-

handelstillst�nd enligt artikel 52 i f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en
grundavgift med 10 000 kronor.

4 kap. Avgifter f�r pr�vning av biocidprodukter

1 �

F�r Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets pr�vning av ans�k-

ningar om godk�nnande, anm�lan, dispens och parallellhandelstillst�nd i
fr�ga om biocidprodukter enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 eller 14 kap.
10 � milj�balken ska en ans�kningsavgift betalas enligt detta kapitel. Ans�k-
ningsavgiften best�r av en grundavgift och i vissa fall av en eller flera
till�ggsavgifter. Best�mmelser om avgift f�r pr�vning av ans�kningar om
godk�nnande av biotekniska organismer i form av insekter, nematoder eller
spindeldjur finns i 5 kap.

En avgift enligt 9 � �r prelimin�r. En s�dan avgift fastst�lls slutligt enligt

9 kap. 2 �. �vriga avgifter enligt detta kapitel �r slutliga avgifter.

Avgift f�r godk�nnande

2 �

Den som ans�ker om ett godk�nnande av en biocidprodukt eller av en

s�dan produktfamilj som avses i artikel 3.1 s i f�rordning (EU) nr 528/2012
ska, om inte annat f�ljer av 12 �, betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande genom �mse-

sidigt erk�nnande av en produkt,

2. med 240 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande genom �mse-

sidigt erk�nnande av en produktfamilj,

3. med 600 000 kronor, om ans�kan avser ett unionsgodk�nnande av en

produkt och Sverige �r utv�rderande medlemsstat,

4. med 900 000 kronor, om ans�kan avser ett unionsgodk�nnande av en

produktfamilj och Sverige �r utv�rderande medlemsstat,

5. med 60 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande av en produkt

genom ett f�renklat f�rfarande enligt artikel 26 i f�rordning (EU) nr 528/2012
och Sverige �r utv�rderande medlemsstat,

0063.fm Page 6 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

7

SFS 2013:63

6. med 120 000 kronor, om ans�kan avser ett godk�nnande av en produkt-

familj genom ett f�renklat f�rfarande enligt artikel 26 i f�rordning (EU) nr
528/2012 och Sverige �r utv�rderande medlemsstat,

7. med 600 000 kronor, om ans�kan avser ett nationellt godk�nnande av en

produktfamilj,

8. med 660 000 kronor, om ans�kan avser ett tillf�lligt godk�nnande av en

produktfamilj,

9. med 360 000 kronor, om ans�kan avser ett tillf�lligt godk�nnande i an-

dra fall �n som avses i 8, och

10. med 300 000 kronor i andra fall.

3 �

Om ett �rende enligt 2 � avser ett godk�nnande enligt 14 kap. 10 � mil-

j�balken och ans�kan inneh�ller dokumentation om ett verksamt �mne som
inte tidigare har utv�rderats av Kemikalieinspektionen, ska s�kanden f�r varje
s�dant verksamt �mne betala en till�ggsavgift med 160 000 kronor.

4 �

Om ett �rende enligt 2 � 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt med fler

�n ett verksamt �mne, ska s�kanden f�r varje s�dant ytterligare verksamt
�mne betala en till�ggsavgift med 50 000 kronor.

5 �

Om ett �rende enligt 2 � 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt som ska

anv�ndas i fler �n en produkttyp, ska s�kanden f�r varje s�dan ytterligare pro-
dukttyp betala en till�ggsavgift med 50 000 kronor.

6 �

Om ett �rende enligt 2 � 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt som ska

anv�ndas i fler �n en anv�ndarkategori, ska s�kanden f�r varje s�dan ytter-
ligare anv�ndarkategori betala en till�ggsavgift med 50 000 kronor.

7 �

I ett �rende enligt 2 � ska s�kanden betala en till�ggsavgift

1. med 50 000 kronor, om en j�mf�rande bed�mning ska g�ras enligt arti-

kel 23 i f�rordning (EU) nr 528/2012,

2. med 30 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande och

Livsmedelsverket ska bed�ma resthalter av biocidprodukten, och

3. med 60 000 kronor i andra �renden �n som avses i 2 och d�r Livsmedels-

verket ska bed�ma resthalter av biocidprodukten.

8 �

Om s�kanden i ett �rende enligt 2 � �ndrar ans�kan p� s� s�tt att pr�v-

ningen enligt de gemensamma principer f�r utv�rdering av produkter enligt
bilaga 6 till f�rordning (EU) nr 528/2012, eller f�rordningen (2000:338) om
biocidprodukter, helt eller delvis m�ste g�ras om, ska s�kanden betala en
till�ggsavgift med 50 000 kronor f�r varje s�dan ompr�vning.

Om en ompr�vning enligt f�rsta stycket inneb�r att Livsmedelsverket

m�ste g�ra en ny bed�mning av resthalter av biocidprodukten, ska s�kanden
betala en till�ggsavgift med 20 000 kronor.

Avgift n�r s�kanden inte f�r �beropa tidigare pr�vad dokumentation

9 �

I ett �rende enligt 2 � ska s�kanden betala en till�ggsavgift med 850 000

kronor f�r varje akt med dokumentation, om

1. produkten inneh�ller ett verksamt �mne som �r godk�nt enligt f�rord-

ning (EU) nr 528/2012, och

0063.fm Page 7 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

8

SFS 2013:63

2. s�kanden inte har r�tt att �beropa den dokumentation som l�g till grund

f�r godk�nnandet av �mnet.

Avgift f�r �ndrat godk�nnande

10 �

Den som ans�ker om en �ndring av ett godk�nnande av en biocid-

produkt enligt artikel 50 i f�rordning (EU) nr 528/2012 eller enligt f�rord-
ningen (2000:338) om biocidprodukter ska betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor, om ans�kan avser eller motsvarar en s�dan omfatt-

ande �ndring som avses i artikel 50.3 c i f�rordning (EU) nr 528/2012,

2. med 60 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande av en

s�dan omfattande �ndring som avses i 1 och Sverige inte �r referensmedlems-
stat,

3. med 40 000 kronor, om ans�kan avser eller motsvarar en s�dan mindre

�ndring som avses i artikel 50.3 b i f�rordning (EU) nr 528/2012 och annat
inte f�ljer av 5,

4. med 8 000 kronor, om ans�kan avser eller motsvarar en s�dan administ-

rativ �ndring som avses i artikel 50.3 a i f�rordning (EU) nr 528/2012, eller

5. med 8 000 kronor, om ans�kan avser ett �msesidigt erk�nnande av en s�-

dan mindre �ndring som avses i artikel 50.3 b i f�rordning (EU) nr 528/2012
och Sverige inte �r referensmedlemsstat.

11 � I ett �rende enligt 10 � d�r Livsmedelsverket ska bed�ma resthalter av
biocidprodukten ska s�kanden betala en till�ggsavgift

1. med 60 000 kronor, om �rendet �r ett s�dant som avses i 10 � 1, och
2. med 30 000 kronor, om �rendet �r ett s�dant som avses i 10 � 2.

Avgift f�r godk�nnande av samma produkt

12 �

Den som ans�ker om godk�nnande av en s�dan samma produkt som

avses i artikel 17.7 i f�rordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift
med 20 000 kronor.

Avgift f�r anm�lan

13 �

Den som g�r en anm�lan om till�gg av en biocidprodukt i en produkt-

familj enligt artikel 17.6 i f�rordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grund-
avgift med 8 000 kronor.

14 �

Den som g�r en anm�lan om tillhandah�llande p� marknaden av en

biocidprodukt som �r godk�nd genom ett f�renklat f�rfarande enligt artikel
27.1 i f�rordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift med 8 000 kro-
nor.

Avgift f�r dispens fr�n kravet p� godk�nnande

15 �

Den som ans�ker om dispens fr�n kravet p� godk�nnande av en bio-

cidprodukt enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 eller 14 kap. 10 � milj�balken
ska betala en grundavgift

0063.fm Page 8 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

9

SFS 2013:63

1. med 8 000 kronor, om ans�kan avser ett experiment eller f�rs�k f�r

forskning och utveckling enligt artikel 56 i f�rordning (EU) nr 528/2012, och

2. med 15 000 kronor i andra fall.

Avgift f�r parallellhandelstillst�nd

16 �

Den som ans�ker om ett parallellhandelstillst�nd enligt artikel 53 i f�r-

ordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift med 20 000 kronor.

5 kap. Avgifter f�r pr�vning av insekter, nematoder och
spindeldjur

1 �

F�r Kemikalieinspektionens pr�vning av godk�nnande och dispens i

fr�ga om biotekniska organismer i form av insekter, nematoder eller spindel-
djur enligt 14 kap. 10 � milj�balken ska en ans�kningsavgift betalas enligt
detta kapitel.

En avgift enligt detta kapitel �r en slutlig avgift.

2 �

Den som ans�ker om ett godk�nnande av en organism som avses i 1 �

ska betala en avgift med 3 000 kronor f�r produkten och 8 000 kronor f�r
varje verksam organism som inte ing�r i ett annat godk�nt bek�mpnings-
medel.

Om ans�kan avser genetiskt modifierade organismer, ska s�kanden i st�llet

betala en avgift med 60 000 kronor.

3 �

Den som i fr�ga om en organism som avses i 1 � ans�ker om ett �ndrat

godk�nnande ska betala en avgift med 4 000 kronor.

4 �

Den som i fr�ga om en organism som avses i 1 � ans�ker om dispens

fr�n kravet p� godk�nnande enligt 14 kap. 10 � milj�balken ska betala en av-
gift med 3 000 kronor.

6 kap. Avgift f�r pr�vning av verksamma �mnen i
v�xtskyddsmedel

1 �

F�r Kemikalieinspektionens pr�vning av verksamma �mnen i v�xt-

skyddsmedel enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska en ans�kningsavgift
betalas enligt detta kapitel.

En avgift enligt detta kapitel �r prelimin�r. Avgiften fastst�lls slutligt en-

ligt 9 kap. 2 �.

2 �

Den som ans�ker om ett nytt eller f�rnyat godk�nnande av ett verksamt

�mne enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en avgift

1. med 6 750 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om

ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser ett kemiskt �mne,

2. med 4 500 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-

ser ett kemiskt �mne och inte �r s�dan gemensam ans�kan som avses i 1,

3. med 3 000 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om

ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser en mikroorganism, och

4. med 2 000 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-

ser en mikroorganism och inte �r en s�dan gemensam ans�kan som avses i 3.

0063.fm Page 9 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

10

SFS 2013:63

Avgift efter godk�nnande av ett verksamt �mne i v�xtskyddsmedel

3 �

Efter det att ett verksamt �mne som Sverige varit rapporterande med-

lemsstat f�r har godk�nts enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009, ska den som
ans�kte om att �mnet skulle godk�nnas eller den som har tr�tt i s�kandens
st�lle betala en avgift. Avgiften uppg�r till 1 000 000 kronor f�r varje akt.

Avgift vid medrapportering om verksamma �mnen i v�xtskyddsmedel

4 �

Den som ans�ker om ett nytt eller f�rnyat godk�nnande av ett verksamt

�mne ska betala en avgift. Avgiften ska betalas med ett belopp som st�r i pro-
portion till den arbetsf�rdelning som har �verenskommits med den rapporte-
rande medlemsstaten, dock h�gst

1. med 3 375 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om

ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser ett kemiskt �mne,

2. med 2 250 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-

ser ett kemiskt �mne och inte omfattas av en s�dan gemensam ans�kan som
avses i 1,

3. med 1 500 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om

ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser en mikroorganism, och

4. med 1 000 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-

ser en mikroorganism och inte omfattas av en s�dan gemensam ans�kan som
avses i 3.

Om Kemikalieinspektionens handl�ggning endast omfattar tiden efter det

att den rapporterande medlemsstaten har l�mnat sin utv�rdering till Euro-
peiska myndigheten f�r livsmedelss�kerhet (EFSA), ska avgiften betalas med
700 000 kronor i st�llet f�r det som s�gs i andra stycket.

Avgift f�r pr�vning av �ndrade villkor f�r godk�nda verksamma �mnen
i v�xtskyddsmedel

5 �

Den som ans�ker om en �ndring av villkoren f�r ett godk�nt verksamt

�mne enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en avgift med
200 000 kronor.

7 kap. Avgift f�r pr�vning av verksamma �mnen i
biocidprodukter

1 �

F�r Kemikalieinspektionens pr�vning av verksamma �mnen i biocid-

produkter enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 ska en ans�kningsavgift betalas
enligt detta kapitel.

En avgift enligt detta kapitel �r prelimin�r. Avgiften fastst�lls slutligt en-

ligt 9 kap. 2 �.

2 �

Den som ans�ker om att ett verksamt �mne eller ytterligare en produkt-

typ ska godk�nnas enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 eller ans�ker om f�r-
l�ngning av ett beslut om ett s�dant godk�nnande ska betala en avgift

1. med 5 700 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om

ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser att ett kemiskt �mne ska
godk�nnas eller att ett s�dant godk�nnande ska f�rl�ngas,

0063.fm Page 10 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

11

SFS 2013:63

2. med 3 800 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-

ser att ett kemiskt �mne ska godk�nnas eller att ett s�dant godk�nnande ska
f�rl�ngas och ans�kan inte �r en s�dan gemensam ans�kan som avses i 1,

3. med 3 000 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om

ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser att en mikroorganism ska
godk�nnas eller att ett s�dant godk�nnande ska f�rl�ngas,

4. med 2 000 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-

ser att en mikroorganism ska godk�nnas eller att ett s�dant godk�nnande ska
f�rl�ngas och ans�kan inte �r en s�dan gemensam ans�kan som avses i 3,

5. med 420 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om

ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser att ett �mne ska tas upp i
bilaga 1 till f�rordning (EU) nr 528/2012, och

6. med 280 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan avser

att ett �mne ska tas upp i bilaga 1 till f�rordning (EU) nr 528/2012 och inte �r
en s�dan gemensam ans�kan som avses i 5.

Avgift f�r pr�vning efter godk�nnande av ett verksamt �mne i
biocidprodukter

3 �

Efter det att ett verksamt �mne som Sverige varit rapporterande med-

lemsstat f�r har godk�nts i enlighet med f�rordning (EU) nr 528/2012, ska s�-
kanden eller den som har tr�tt i s�kandens st�lle betala en avgift. Avgiften
uppg�r till 1 000 000 kronor f�r varje akt.

Avgift vid medrapportering om verksamma �mnen i biocidprodukter

4 �

Den som ans�ker om att ett verksamt �mne eller ytterligare en produkt-

typ ska godk�nnas enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 eller ans�ker om f�r-
l�ngning av ett beslut om ett s�dant godk�nnande ska betala en avgift. Avgif-
ten ska betalas med ett belopp som st�r i proportion till den arbetsf�rdelning
som har �verenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock h�gst

1. med 2 850 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om

ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser ett kemiskt �mne,

2. med 1 900 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-

ser ett kemiskt �mne och inte omfattas av en s�dan gemensam ans�kan som
avses i 1,

3. med 1 500 000 kronor f�r varje gemensam akt med dokumentation, om

ans�kan g�rs av flera s�kande gemensamt och avser en mikroorganism, och

4. med 1 000 000 kronor f�r varje akt med dokumentation, om ans�kan av-

ser en mikroorganism och inte omfattas av en s�dan gemensam ans�kan som
avses i 3.

Om Kemikalieinspektionens handl�ggning endast omfattar tiden efter det

att den rapporterande medlemsstaten har l�mnat sin utv�rdering till en myn-
dighet som Europeiska unionens kommission utser, ska avgiften betalas med
700 000 kronor i st�llet f�r det som s�gs i andra stycket.

Avgift f�r pr�vning av �ndrade villkor f�r godk�nda verksamma �mnen

5 �

Den som ans�ker om en �ndring av villkoren f�r godk�nnande av ett

verksamt �mne enligt f�rordning (EU) nr 528/2012 ska betala en avgift med
200 000 kronor.

0063.fm Page 11 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

12

SFS 2013:63

8 kap. �rsavgifter f�r bek�mpningsmedel

1 �

En �rsavgift ska betalas av den som har f�tt ett bek�mpningsmedel god-

k�nt enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009, f�rordning (EU) nr 528/2012 eller
14 kap. 10 � milj�balken, eller av den som har tr�tt i dennes st�lle.

�rsavgiften ska betalas fr�n och med kalender�ret efter det �r d� medlet

godk�ndes till och med det kalender�r d� godk�nnandet upph�r att g�lla.

2 �

En �rsavgift ska betalas av den som har f�tt ett parallellhandelstillst�nd

f�r ett v�xtskyddsmedel enligt f�rordning (EG) nr 1107/2009 eller en biocid-
produkt enligt f�rordning (EU) nr 528/2012.

�rsavgiften ska betalas fr�n och med kalender�ret efter det �r d� parallell-

handelstillst�ndet gavs till och med det kalender�r d� tillst�ndet upph�r att
g�lla.

3 �

�rsavgiften enligt 1 eller 2 � ska betalas senast den 31 maj det �r som

avgiften avser och ska

1. f�r ett kemiskt bek�mpningsmedel uppg� till fyra procent av f�rs�lj-

ningsv�rdet av medlet ber�knat p� f�rs�ljningen under kalender�ret f�re det
�r som avgiften avser, och

2. f�r ett eller flera biologiska bek�mpningsmedel uppg� till 1,3 procent av

det sammanlagda f�rs�ljningsv�rdet av de godk�nda produkterna ber�knat p�
f�rs�ljningen under kalender�ret f�re det �r som avgiften avser.

Avgiften ska betalas med l�gst 2 000 kronor och h�gst 350 000 kronor.

4 �

Den som �r skyldig att betala �rsavgift enligt 1 eller 2 � ska l�mna de

uppgifter till Kemikalieinspektionen som beh�vs f�r att avgiftens storlek ska
kunna best�mmas.

9 kap. Avgifternas betalning och slutliga best�mmande

1 �

En ans�kningsavgift enligt 27 kap. ska betalas n�r ans�kan ges in eller

vid de senare tidpunkter som Kemikalieinspektionen best�mmer i det en-
skilda fallet.

Kemikalieinspektionen f�r medge att en del av en �rsavgift enligt 8 kap.

betalas vid en senare tidpunkt �n det datum som anges i 8 kap. 3 �.

F�r avgifter som ska betalas n�r ans�kan ges in g�ller 11 � avgiftsf�rord-

ningen (1992:191).

2 �

N�r Kemikalieinspektionen har berett �rendet s� l�ngt att inspektionen

kan fatta ett s�dant beslut som avses i n�gon av best�mmelserna i 2 kap. 7 �,
3 kap. 3 �, 4 kap. 9 �, 6 kap. eller 7 kap. ska Kemikalieinspektionen fastst�lla
den slutliga avgiften. Den slutliga avgiften ska motsvara kostnaderna f�r den
hantering och utv�rdering som ans�kan har f�ranlett men f�r inte �verstiga
ans�kningsavgiften i �rendet. I sitt beslut om att fastst�lla pr�vningsavgiften
ska Kemikalieinspektionen redovisa kostnaderna och ange hur de har ber�k-
nats. Om ans�kningsavgiften �r h�gre �n pr�vningsavgiften, ska Kemikalie-
inspektionen �terbetala mellanskillnaden till s�kanden.

0063.fm Page 12 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

13

SFS 2013:63

3 �

Om en avgift enligt denna f�rordning har f�rdelats p� tv� eller flera be-

talningstillf�llen, ska r�nta enligt vad som f�reskrivs om statens utl�nings-
r�nta betalas p� de delbelopp f�r vilka betalningsuppskov har medgetts.

4 �

Kemikalieinspektionen beh�ver inte fatta ett beslut om godk�nnande

som avses i denna f�rordning f�rr�n den avgift som g�ller f�r �rendet har be-
talats.

5 �

Kemikalieinspektionens beslut om betalning av avgifter f�r verkst�llas

enligt uts�kningsbalken.

6 �

Kemikalieinspektionen f�r best�mma att dess beslut om avgift ska g�lla

omedelbart.

7 �

En myndighet eller domstol f�r i det enskilda fallet, med h�nsyn till

pr�vningens omfattning eller n�gon annan s�rskild omst�ndighet, minska el-
ler eftersk�nka en avgift som g�ller enligt denna f�rordning.

10 kap. �verklagande och bemyndiganden

1 �

Best�mmelser om �verklagande av beslut enligt denna f�rordning finns

i 19 kap. 1 � tredje stycket milj�balken.

2 �

Kemikalieinspektionen f�r meddela f�reskrifter om

1. vilka uppgifter som den som har ett godk�nnande eller tillst�nd enligt

8 kap. 1 eller 2 � ska l�mna till inspektionen f�r ber�kning av �rsavgiften,

2. vid vilken tidpunkt de uppgifter som avses i 1 ska l�mnas, och
3. n�r ans�kningsavgifter enligt denna f�rordning ska betalas.

3 �

Skogsstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om en avgift f�r pr�vning av an-

s�kningar om dispens enligt 14 kap. 9 � milj�balken.

4 �

Arbetsmilj�verket, Statens jordbruksverk och Socialstyrelsen f�r inom

sina ansvarsomr�den enligt milj�tillsynsf�rordningen (2011:13) meddela
f�reskrifter om avgifter f�r pr�vning av �renden enligt f�rordningen
(2000:338) om biocidprodukter och f�rordningen (2006:1010) om
v�xtskyddsmedel.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 26 mars 2013.
2. Best�mmelserna i 2 och 3 kap. till�mpas f�rsta g�ngen f�r ans�kningar

som ges in till Kemikalieinspektionen efter ikrafttr�dandet.

3. Best�mmelserna i 4 kap. till�mpas f�rsta g�ngen f�r ans�kningar som

ges in till Kemikalieinspektionen efter den 31 augusti 2013.

4. En avgift som enligt 8 kap. 3 � ska betalas den 31 maj 2013 ska i st�llet

f�r det som s�gs i den paragrafen betalas senast den 31 oktober 2013.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

0063.fm Page 13 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0063.fm Page 14 Wednesday, February 20, 2013 10:53 AM

;