SFS 2013:66 Förordning om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

130066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OFUHQJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CFLXZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CFLXZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:CFLXZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:OFUHQJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CFLXZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OFUHQJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OFUHQJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:OFUHQJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2006:1226) <br/>om Post- och Inrikes Tidningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 13 � f�rordningen (2006:1226) om Post- och</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Inrikes Tidningar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som enligt lag eller f�rordning kung�r ett visst f�rh�llande i Post-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">och Inrikes Tidningar eller som enligt en s�rskild f�reskrift ska st� f�r kostna-<br/>den f�r s�dant kung�rande ska betala en avgift med</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">1. 30 kr, om beg�ran om kung�relse ges in elektroniskt, eller<br/>2. 70 kr, f�r varje p�b�rjat hundratal tecken i kung�relsen, om beg�ran om</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kung�relse ges in p� n�got annat s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgiften ska betalas inom den tid och p� det s�tt som Bolagsverket best�m-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mer.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2013.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r en beg�ran om kung�relse som har kommit</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">in till Bolagsverket f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Jacob Aspegren<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:66</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 mars 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2006:1226)
om Post- och Inrikes Tidningar;

utf�rdad den 21 februari 2013.

Regeringen f�reskriver att 13 � f�rordningen (2006:1226) om Post- och

Inrikes Tidningar ska ha f�ljande lydelse.

13 �

Den som enligt lag eller f�rordning kung�r ett visst f�rh�llande i Post-

och Inrikes Tidningar eller som enligt en s�rskild f�reskrift ska st� f�r kostna-
den f�r s�dant kung�rande ska betala en avgift med

1. 30 kr, om beg�ran om kung�relse ges in elektroniskt, eller
2. 70 kr, f�r varje p�b�rjat hundratal tecken i kung�relsen, om beg�ran om

kung�relse ges in p� n�got annat s�tt.

Avgiften ska betalas inom den tid och p� det s�tt som Bolagsverket best�m-

mer.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2013.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r en beg�ran om kung�relse som har kommit

in till Bolagsverket f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:66

Utkom fr�n trycket
den 5 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;