SFS 2013:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

130001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 28 december 2012.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 januari�30 juni 2013 är 1,0 procent.

På Riksbankens vägnar

Christina Nyman

Kristina Löfstrand

SFS 2013:1

Utkom från trycket
den 22 januari 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013