SFS 2013:78 Förordning om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

130078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.