SFS 2013:79 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

130079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PIAOKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PIAOLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PIAOLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:PIAOLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:PIAOKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:PIAOKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:PIAOKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PIAOLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PIAOKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PIAOKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PIAOKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning <br/>om �ndring i f�rordningen (1977:937) om <br/>allm�nna f�rvaltningsdomstolars beh�righet m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (1977:937) om allm�nna f�r-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">valtningsdomstolars beh�righet m.m. ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">�verklagande till en f�rvaltningsr�tt tas upp av F�rvaltningsr�tten i</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�teborg n�r �verklagandet avser beslut av </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Regeringskansliet i �renden enligt lagen (2003:491) om konsul�rt eko-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nomiskt bist�nd, </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Kammarkollegiet i �renden enligt lagen (2010:813) om konsul�ra kata-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">strofinsatser, eller</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. en utlandsmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 april 2013. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Per Lennerbrant <br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:872. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:79</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 mars 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1977:937) om
allm�nna f�rvaltningsdomstolars beh�righet m.m.;

utf�rdad den 28 februari 2013.

Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (1977:937) om allm�nna f�r-

valtningsdomstolars beh�righet m.m. ska ha f�ljande lydelse.

7 �

1

�verklagande till en f�rvaltningsr�tt tas upp av F�rvaltningsr�tten i

G�teborg n�r �verklagandet avser beslut av

1. Regeringskansliet i �renden enligt lagen (2003:491) om konsul�rt eko-

nomiskt bist�nd,

2. Kammarkollegiet i �renden enligt lagen (2010:813) om konsul�ra kata-

strofinsatser, eller

3. en utlandsmyndighet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 april 2013.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:872.

SFS 2013:79

Utkom fr�n trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;