SFS 2013:82 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.