SFS 2013:89 Lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

130089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.