SFS 2013:93 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

130093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BEHOIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BEHOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BEHOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BEHOIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BEHOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:BEHOIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:BEHOIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BEHOJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BEHOIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BEHOIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BEHOIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:1047) om sjukl�n;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 28 � lagen (1991:1047) om sjukl�n</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">De f�reskrifter om ompr�vning och �ndring av F�rs�kringskassans</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">beslut som finns i 113 kap. 39 �� socialf�rs�kringsbalken ska till�mpas p�<br/>motsvarande s�tt i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> beslut enligt 10 eller 13 �, 14 � andra meningen, 16, 17 eller 20 � eller</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">24 � andra stycket, samt</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> beslut att inte avge yttrande enligt 27 � andra stycket.<br/>Vidare ska f�reskrifterna i 113 kap. 1017, 19, 20 och 21 �� socialf�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ringsbalken om �verklagande av F�rs�kringskassans eller domstols beslut<br/>till�mpas p� motsvarande s�tt i fr�ga om beslut enligt 10 � f�rsta stycket 2,<br/>13 �, 14 � andra meningen, 16, 17 eller 20 � eller 24 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I �vrigt f�r F�rs�kringskassans beslut enligt denna lag inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">det.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ULF KRISTERSSON</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:422.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:93</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 mars 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:1047) om sjukl�n;

utf�rdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 28 � lagen (1991:1047) om sjukl�n

ska ha f�ljande lydelse.

28 �

2

De f�reskrifter om ompr�vning och �ndring av F�rs�kringskassans

beslut som finns i 113 kap. 39 �� socialf�rs�kringsbalken ska till�mpas p�
motsvarande s�tt i fr�ga om

 beslut enligt 10 eller 13 �, 14 � andra meningen, 16, 17 eller 20 � eller

24 � andra stycket, samt

 beslut att inte avge yttrande enligt 27 � andra stycket.
Vidare ska f�reskrifterna i 113 kap. 1017, 19, 20 och 21 �� socialf�rs�k-

ringsbalken om �verklagande av F�rs�kringskassans eller domstols beslut
till�mpas p� motsvarande s�tt i fr�ga om beslut enligt 10 � f�rsta stycket 2,
13 �, 14 � andra meningen, 16, 17 eller 20 � eller 24 � andra stycket.

I �vrigt f�r F�rs�kringskassans beslut enligt denna lag inte �verklagas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-

det.

P� regeringens v�gnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2010:422.

SFS 2013:93

Utkom fr�n trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;