SFS 2013:128 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

130128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:382) om ändring
i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige
enligt en europeisk arresteringsorder;

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:382) om ändring i lagen

(2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresterings-
order ska träda i kraft den 9 april 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:128

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013