SFS 2013:129 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

130129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:381) om ändring
i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:381) om ändring i utlänningslagen

(2005:716) ska träda i kraft den 9 april 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:129

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013