SFS 2013:133 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:383) om ändring
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:383) om ändring i offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400) ska träda i kraft den 9 april 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:133

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013