SFS 2013:152 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

130152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.