SFS 2013:162 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

130162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:380) om ändring
i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem;

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344)

om Schengens informationssystem ska träda i kraft den 9 april 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Irja Hed
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:162

Utkom från trycket
den 15 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013