SFS 2013:167 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket

130167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av
Domstolsverket;

utfärdad den 4 april 2013.

Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid ut-

gången av juni 2013:

1. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:2) för beredning av fastig-

hetsböcker och tomträttsböcker,

2. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:3) för överföring av innehål-

let i fastighetsböcker och tomträttsböcker till inskrivningsregister,

3. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1996:3) om beredskapsplanering,

och

4. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2000:6) för inskrivningsmyndighet

om förande av dagbok, akter och minneslista.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:167

Utkom från trycket
den 23 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013