SFS 2013:169 Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

130169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1300) med
instruktion för Transportstyrelsen;

utfärdad den 11 april 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2008:1300) med instruktion

för Transportstyrelsen ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

11 a §

Transportstyrelsen ska svara för forskning och innovation som moti-

veras av myndighetens uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:169

Utkom från trycket
den 23 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013