SFS 2013:1000 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

131000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BDMNIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BDMNIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BDMNIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BDMNIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:BDMNIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BDMNIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:BDMNIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:BDMNIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BDMNIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDMNIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BDMNIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BDMNIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i socialtj�nstlagen (2001:453);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 3 � socialtj�nstlagen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2001:453) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommunen ska s�rja f�r</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. att f�r�ldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att n�</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">enighet i fr�gor som g�ller v�rdnad, boende, umg�nge och fr�gor som g�ller<br/>barnets f�rs�rjning (samarbetssamtal), och</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. att f�r�ldrar f�r hj�lp att tr�ffa avtal enligt 6 kap. 6 �, 14 a � andra</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket eller 15 a � tredje stycket f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommunen ska s�rja f�r att familjer�dgivning genom kommunens f�rsorg</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller annars genom l�mplig yrkesm�ssig r�dgivare kan erbjudas dem som<br/>beg�r det.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med familjer�dgivning avses i denna lag en verksamhet som best�r i samtal</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parf�rh�llanden och familjer.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:189, bet. 2013/14:SoU4, rskr. 2013/14:61.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2006:463.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1000</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialtj�nstlagen (2001:453);

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 3 � socialtj�nstlagen

(2001:453) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

3 �

2

Kommunen ska s�rja f�r

1. att f�r�ldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att n�

enighet i fr�gor som g�ller v�rdnad, boende, umg�nge och fr�gor som g�ller
barnets f�rs�rjning (samarbetssamtal), och

2. att f�r�ldrar f�r hj�lp att tr�ffa avtal enligt 6 kap. 6 �, 14 a � andra

stycket eller 15 a � tredje stycket f�r�ldrabalken.

Kommunen ska s�rja f�r att familjer�dgivning genom kommunens f�rsorg

eller annars genom l�mplig yrkesm�ssig r�dgivare kan erbjudas dem som
beg�r det.

Med familjer�dgivning avses i denna lag en verksamhet som best�r i samtal

med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parf�rh�llanden och familjer.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:189, bet. 2013/14:SoU4, rskr. 2013/14:61.

2 Senaste lydelse 2006:463.

SFS 2013:1000

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;