SFS 2013:1002 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

131002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.