SFS 2013:1005 Förordning om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

131005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:748) med
instruktion för Svenska institutet
för europapolitiska studier;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2008:748) med instruktion för

Svenska institutet för europapolitiska studier ska ha följande lydelse.

1 §

1

Svenska institutet för europapolitiska studier ska

1. ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor om ut-

vecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik,

2. göra analyser och underlag tillgängliga för regeringen och övriga aktörer

i den politiska beslutsprocessen i Sverige och självständigt och objektivt bidra
till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor,

3. delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsområde, och
4. tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen som en

del av kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Louise Hallquisth
(Statsrådsberedningen)

1 Senaste lydelse 2012:842

SFS 2013:1005

Utkom från trycket
den 10 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013