SFS 2013:1005 Förordning om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

131005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.