SFS 2013:1009 Förordning om ränta för år 2014 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

131009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PKIAGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PKIAGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PKIAGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:PKIAGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PKIAGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PKIAGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PKIAGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PKIAGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>F�rordning<br/>om r�nta f�r �r 2014 enligt 4 a � lagen (1997:484) <br/>om dr�jsm�lsavgift;</b></p> <p style="position:absolute;top:250px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att den r�nta som enligt 4 a � lagen (1997:484) om</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">dr�jsm�lsavgift ska tas ut p� fordringar som omfattas av den lagen och som<br/>har �verl�mnats f�r indrivning ska vara 1,2 procent f�r �r 2014.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft15">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1009</b></p> <p style="position:absolute;top:204px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om r�nta f�r �r 2014 enligt 4 a � lagen (1997:484)
om dr�jsm�lsavgift;

utf�rdad den 5 december 2013.

Regeringen f�reskriver att den r�nta som enligt 4 a � lagen (1997:484) om

dr�jsm�lsavgift ska tas ut p� fordringar som omfattas av den lagen och som
har �verl�mnats f�r indrivning ska vara 1,2 procent f�r �r 2014.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2013:1009

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;