SFS 2013:1009 Förordning om ränta för år 2014 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

131009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta för år 2014 enligt 4 a § lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om

dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som
har överlämnats för indrivning ska vara 1,2 procent för år 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2013:1009

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013