SFS 2013:1010 Förordning om stöd vid korttidsarbete

131010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PMICMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PMICNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PMICNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:PMICNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PMICNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:PMICMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PMICNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PMICMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PMICMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PMICMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PMICNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PMICMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PMICMI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om st�d vid korttidsarbete;</b></p> <p style="position:absolute;top:231px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning g�ller vid till�mpning av lagen (2013:948) om st�d</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vid korttidsarbete.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ans�kan om prelimin�rt st�d</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om prelimin�rt st�d enligt 18 � lagen (2013:948) om st�d</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vid korttidsarbete ska inneh�lla uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">1. den ans�kande arbetsgivaren,<br/>2. huruvida arbetsgivaren �r bunden av ett s�dant kollektivavtal som avses i</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">15 � lagen om st�d vid korttidsarbete,</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">3. huruvida f�ruts�ttningarna f�r st�d �r uppfyllda, och<br/>4. det belopp som beg�rs.</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Anm�lan om avst�mning</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En anm�lan om avst�mning enligt 29 � lagen (2013:948) om st�d vid</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">korttidsarbete ska inneh�lla uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">1. arbetsgivaren,<br/>2. det eventuella belopp som beg�rs, och<br/>3. det eventuella belopp som arbetsgivaren �r skyldig att betala.</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Belopp</b></p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:735px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Det gr�nsbelopp som avses i 4 � 2 lagen (2013:948) om st�d vid</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">korttidsarbete ska vara 40 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Bemyndigande </b></p> <p style="position:absolute;top:823px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:822px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om verkst�lligheten av</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete och f�reskrifter om verkst�llig-<br/>heten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1010</b></p> <p style="position:absolute;top:204px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1010</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Peter Ljungqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om st�d vid korttidsarbete;

utf�rdad den 5 december 2013.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Till�mpningsomr�de

1 �

Denna f�rordning g�ller vid till�mpning av lagen (2013:948) om st�d

vid korttidsarbete.

Ans�kan om prelimin�rt st�d

2 �

En ans�kan om prelimin�rt st�d enligt 18 � lagen (2013:948) om st�d

vid korttidsarbete ska inneh�lla uppgifter om

1. den ans�kande arbetsgivaren,
2. huruvida arbetsgivaren �r bunden av ett s�dant kollektivavtal som avses i

15 � lagen om st�d vid korttidsarbete,

3. huruvida f�ruts�ttningarna f�r st�d �r uppfyllda, och
4. det belopp som beg�rs.

Anm�lan om avst�mning

3 �

En anm�lan om avst�mning enligt 29 � lagen (2013:948) om st�d vid

korttidsarbete ska inneh�lla uppgifter om

1. arbetsgivaren,
2. det eventuella belopp som beg�rs, och
3. det eventuella belopp som arbetsgivaren �r skyldig att betala.

Belopp

4 �

Det gr�nsbelopp som avses i 4 � 2 lagen (2013:948) om st�d vid

korttidsarbete ska vara 40 000 kronor.

Bemyndigande

5 �

Skatteverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om verkst�lligheten av

lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete och f�reskrifter om verkst�llig-
heten av denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

SFS 2013:1010

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1010

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

;