SFS 2013:1016 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:376) om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden

131016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:376) om avtal
mellan Sverige och Panama om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:376) om avtal mellan Sverige och

Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2013:1016

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013