SFS 2013:1020 Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten

131020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:PMALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PMALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Folkh�lsomyndigheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Allm�nna uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Folkh�lsomyndigheten ska verka f�r god folkh�lsa, utv�rdera effekterna</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">av metoder och strategier p� folkh�lsoomr�det, f�lja h�lsol�get i befolkningen<br/>och faktorer som p�verkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kun-<br/>skapsspridning fr�mja h�lsa och f�rebygga sjukdomar och skador. Verksam-<br/>heten ska st� p� vetenskaplig grund.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskild vikt ska f�stas vid de grupper som l�per st�rst risk att drabbas av</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">oh�lsa.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ansvara f�r uppf�ljning av befolkningens h�lsa och f�r sektors�vergri-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">pande uppf�ljning av utvecklingen av folkh�lsans best�mningsfaktorer med<br/>utg�ngspunkt i folkh�lsopolitikens m�lomr�den samt utv�rdera insatser och<br/>metoder inom folkh�lsoarbetet,</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">2. svara f�r kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsomr�de,<br/>3. f�rse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och beslutsun-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">derlag inom sitt ansvarsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. identifiera, analysera och f�rmedla f�r ansvarsomr�det relevant kunskap</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till ber�rda i kommuner, landsting och andra ber�rda samh�llssektorer,</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom sjukdoms�vervakning,</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">beredskap, diagnostik och kunskapsst�d, och</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. medverka till minskad negativ milj�p�verkan p� m�nniskors h�lsa.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>S�rskilda uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. analysera utvecklingen av h�lsan och h�lsans best�mningsfaktorer och</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">hur best�mningsfaktorerna f�rdelas efter k�n, etnisk eller kulturell bakgrund,<br/>socioekonomisk tillh�righet, sexuell l�ggning, k�nsidentitet eller k�nsuttryck,<br/>funktionsneds�ttning och �lder,</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�lja och analysera beteende- och omv�rldsf�r�ndringar av betydelse f�r</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">smittskyddet och hur s�dana f�r�ndringar p�verkar f�ruts�ttningarna f�r<br/>smittskyddet i landet,</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1020</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1020</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. verka f�r att det generationsm�l f�r milj�arbetet och de milj�kvalitets-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">m�l som riksdagen har fastst�llt n�s och vid behov f�resl� �tg�rder f�r milj�-<br/>arbetets utveckling samt i detta arbete s�rskilt f�lja upp, utv�rdera och sprida<br/>kunskap om hur m�nniskors h�lsa p�verkas av milj�n,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. framst�lla statistik inom folkh�lsoomr�det och fr�mja tillg�ng till s�dan</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">statistik,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. bidra till utvecklingen av b�de h�lsoekonomisk metodik inom folkh�lso-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">omr�det och metoder f�r att beakta folkh�lsoaspekter i konsekvensbed�m-<br/>ningar och uppf�ljningar,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. f�lja och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna<br/>utveckling f�r samh�llet och den enskilde samt utv�rdera effekterna av vacci-<br/>nationer och andra smittskydds�tg�rder inom h�lso- och sjukv�rden och andra<br/>ber�rda samh�llssektorer,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. ansvara f�r den samordnade uppf�ljningen inom alkohol-, narkotika-,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">dopnings- och tobaksomr�det,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. svara f�r st�d till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bedriver diagnostik av betydelse f�r landets smittskydd,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. verka f�r att m�jligheten att effektivt anv�nda antibiotika hos m�nniskor</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt f�rmedla kunskap i<br/>fr�gor som r�r antibiotikaresistens samt fr�mja insatser p� lokal och regional<br/>niv� i fr�gor som r�r rationell antibiotikaanv�ndning och antibiotikaresistens,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. verka f�r en minskad smittspridning genom att samla in, analysera och</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">aktivt f�rmedla kunskap i fr�gor som r�r annan antimikrobiell resistens �n<br/>antibiotikaresistens samt i fr�gor som r�r v�rdrelaterade infektioner och v�rd-<br/>hygien,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. verka f�r att f�rskrivare, �vriga ber�rda yrkesgrupper och allm�nheten</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">till�mpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan anti-<br/>mikrobiell resistens,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. verka f�r att begr�nsa spridningen och konsekvenserna f�r samh�llet</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">och f�r enskilda av hiv/aids samt verka f�r att skapa �ppenhet om hiv/aids<br/>och motverka stigmatisering och diskriminering av personer som lever med<br/>hivinfektion, bland annat genom att fr�mja utvecklingsinsatser och l�ngsiktigt<br/>f�rebyggande arbete,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av s�dana varor</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">som inte utg�r l�kemedel samt bevaka och utreda behovet av kontroll av<br/>varor enligt lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor, och</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. vara samordnande myndighet f�r det friluftslivsm�l f�r god folkh�lsa</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">som regeringen har fastst�llt samt verka f�r att detta m�l n�s genom att sam-<br/>manst�lla och sprida evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar f�r-<br/>uts�ttningar f�r friluftsliv och fr�mjar h�lsa till kommuner, landsting och<br/>andra ber�rda samh�llssektorer.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Uppdrags- och forskningsverksamhet</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten f�r </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ut�ver vad som f�ljer av 10 � och 12 � 2 och om verksamheten i �vrigt</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">medger det utf�ra uppdrag inom eller utom landet,</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. i samarbete med laboratorier utf�ra diagnostiska unders�kningar av pro-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ver avseende smittsamma sjukdomar som �ven kan utf�ras av andra laborato-</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1020</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">rier (rutindiagnostik), om unders�kningarna �r n�dv�ndiga f�r myndighetens<br/>kompetensf�rs�rjning, och</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. bedriva den forskning som �r n�dv�ndig f�r att myndighetens uppdrag</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">p� smittskyddsomr�det ska kunna fullg�ras.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Regelgivning, tillst�ndsgivning och tillsyn</b></p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ansvarar f�r f�reskrifter i enlighet med vad som anges i</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">lag och f�rordning samt f�r allm�nna r�d inom sitt ansvarsomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ansvarar f�r tillst�ndsgivning, tillsyn och tillsynsv�gled-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ning i enlighet med vad som anges i lag och f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska uppr�tta en �rlig plan f�r den tillsyn som myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">avser att genomf�ra under �ret (tillsynsplan).</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska svara f�r tillsynsv�gledning i fr�gor som g�ller h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">skydd enligt 2, 5, 6 och 9 kap. milj�balken och tillhandah�lla underlag f�r till-<br/>l�mpningen av 3 och 4 kap. milj�balken och plan- och bygglagen (2010:900).</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Beredskap</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska inom sitt ansvarsomr�de ta initiativ till �tg�rder som</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">skyddar befolkningen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga h�lso-<br/>hot i kris och under h�jd beredskap.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">F�reskrifter om myndighetens medverkan i totalf�rsvaret och i krisbe-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">redskap finns i f�rordningen (2006:942) om krisberedskap och h�jd bered-<br/>skap.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. bist� myndigheter, landsting, kommuner och organisationer med expert-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">st�d vid konstaterade eller misst�nkta utbrott av allvarliga smittsamma sjuk-<br/>domar och vid analys av risker och behov av f�rebyggande �tg�rder n�r det<br/>g�ller s�dana utbrott, och</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. uppr�tth�lla den laboratorieberedskap som beh�vs och tillhandah�lla</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">mikrobiologiska laboratorieunders�kningar som �r av unik natur eller som av<br/>andra sk�l inte utf�rs av andra laboratorier.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten f�r bist� med expertst�d vid katastrofer eller allvarliga</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">utbrott av smittsamma sjukdomar i andra l�nder och st�dja svenska civila och<br/>milit�ra internationella krishanteringsinsatser.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten f�r besluta om internationella insatser enligt f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">endast under f�ruts�ttning att insatserna finansieras av n�gon annan �n myn-<br/>digheten.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska f�re beslut om internationella insatser enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">stycket samr�da med Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Socialsty-<br/>relsen om de �tg�rder som myndigheten avser att vidta. Vid insatser som r�r<br/>bist�nd ska myndigheten dessutom samr�da med Styrelsen f�r internationellt<br/>utvecklingssamarbete (Sida).</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:1020</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. tillhandah�lla ett s�kerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna f�r</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">h�gsta skyddsniv� enligt f�reskrifter om mikrobiologiska arbetsmilj�risker<br/>som Arbetsmilj�verket har meddelat med st�d av 18 � arbetsmilj�f�rord-<br/>ningen (1977:1166),</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. uppr�tth�lla diagnostisk beredskap, inklusive jourverksamhet, och utf�ra</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">mikrobiologiska laboratorieunders�kningar av s�dana h�gsmittsamma �mnen<br/>som utg�r s�rskild fara f�r m�nniskors h�lsa,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. bedriva omv�rldsbevakning av h�gsmittsamma �mnen som utg�r s�r-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">skild fara f�r m�nniskors h�lsa, och</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. uppr�tth�lla f�rm�gan att st�dja andra myndigheter med kompetens</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">inom bios�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Uppgifter i EU-arbete och annat internationellt samarbete</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska f�lja och aktivt medverka i folkh�lsoarbetet inom</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">Europeiska unionen (EU) och internationellt. Innan myndigheten deltar i detta<br/>arbete ska myndigheten underr�tta regeringen om saken och avvakta dess in-<br/>struktioner.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. samordna och l�mna underlag till regeringen inf�r �terkommande rap-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">portering till EU och V�rldsh�lsoorganisationen (WHO) om fr�gor som g�ller<br/>alkohol och tobak samt till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet<br/>(UNODC) om fr�gor som g�ller narkotika,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. samordna uppf�ljningen av Sveriges �taganden enligt FN:s generalf�r-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">samlings resolution S-26/2 ang�ende hiv/aids antagen den 2 augusti 2001,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. svara f�r Sveriges �taganden att f�lja f�rekomsten av poliovirus hos</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">m�nniskor och i milj�n samt att avl�gsna poliovirus fr�n laboratorier inom<br/>ramen f�r WHO:s arbete med polioutrotning, och</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. i enlighet med WHO:s anvisningar ta fram och l�mna underlag till rege-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">ringen inf�r rapportering till WHO om f�rekomsten av sjukdomarna r�da<br/>hund och m�ssling i landet.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. inom sitt ansvarsomr�de fullg�ra de uppgifter som f�ljer av Europa-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">parlamentets och r�dets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om<br/>allvarliga gr�ns�verskridande hot mot m�nniskors h�lsa och om upph�vande<br/>av beslut nr 2119/98/EG, och</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. fullg�ra de uppgifter som ska utf�ras av ett erk�nt beh�rigt organ enligt</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april<br/>2004 om inr�ttande av ett europeiskt centrum f�r f�rebyggande och kontroll<br/>av sjukdomar.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska vara nationell enhet (s.k. focal point) f�r Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">centrumet f�r kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), f�r EU:s<br/>h�lsoprogram samt f�r icke smittsamma sjukdomar (NCD) och milj� och<br/>h�lsa (EH) inom WHO.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2013:1020</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten ska inom ramen f�r den egna verksamheten och i samar-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">bete med andra akt�rer arbeta f�r att bidra till genomf�randet av Sveriges po-<br/>litik f�r global utveckling.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Nationell rapportering</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten ska regelbundet f�rse regeringen med en folkh�lsopoli-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">tisk rapport samt �rligen en rapport om utvecklingen av folkh�lsan och dess<br/>best�mningsfaktorer.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten ska i fr�ga om sitt milj�arbete enligt 3 � 3 rapportera till</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">Naturv�rdsverket och samr�da med verket om vilken rapportering som be-<br/>h�vs.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Samverkan</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndighetens arbete med kunskapsspridning ska planeras och genom-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">f�ras i samverkan med andra ber�rda myndigheter s� att den statliga styr-<br/>ningen av v�rd- och omsorgsomr�det och informationen till allm�nheten �r<br/>samordnad.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten ska i smittskyddsfr�gor bist� Socialstyrelsen med de kun-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">skaps- och beslutsunderlag som Socialstyrelsen beh�ver f�r att fullg�ra sina<br/>uppgifter. Dessa kunskaps- och beslutsunderlag ska tas fram i samr�d med<br/>Socialstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten ska i sin roll som samordnande myndighet f�r det friluftslivs-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">m�l f�r god folkh�lsa som regeringen har fastst�llt samverka med ber�rda<br/>myndigheter vid genomf�rande och uppf�ljning av friluftslivsm�len.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten leds av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst tio</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Anst�llning</b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Till�mpligheten av viss f�rordning</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101) ska till�mpas p� myndig-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">heten.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2013:1020</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft62">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Myndigheten ska ta ut avgifter f�r</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft64">1. diagnostiska unders�kningar som avses i 4 � 2, 10 � 2 och 12 � 2,<br/>2. uppdragsverksamhet som avses i 4 � 1, och<br/>3. internationella insatser som avses i 11 �.<br/>Myndigheten f�r meddela f�reskrifter om avgifternas storlek och disponera</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">int�kterna i verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:234px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:233px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Folkh�lsomyndighetens beslut i �renden om f�rdelning av statsbidrag,</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">bidrag eller annat ekonomiskt st�d f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014 d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">(2009:267) med instruktion f�r Statens folkh�lsoinstitut och f�rordningen<br/>(2010:604) med instruktion f�r Smittskyddsinstitutet ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft64">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Folkh�lsomyndigheten;

utf�rdad den 5 december 2013.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

Allm�nna uppgifter

1 �

Folkh�lsomyndigheten ska verka f�r god folkh�lsa, utv�rdera effekterna

av metoder och strategier p� folkh�lsoomr�det, f�lja h�lsol�get i befolkningen
och faktorer som p�verkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kun-
skapsspridning fr�mja h�lsa och f�rebygga sjukdomar och skador. Verksam-
heten ska st� p� vetenskaplig grund.

S�rskild vikt ska f�stas vid de grupper som l�per st�rst risk att drabbas av

oh�lsa.

2 �

Myndigheten ska

1. ansvara f�r uppf�ljning av befolkningens h�lsa och f�r sektors�vergri-

pande uppf�ljning av utvecklingen av folkh�lsans best�mningsfaktorer med
utg�ngspunkt i folkh�lsopolitikens m�lomr�den samt utv�rdera insatser och
metoder inom folkh�lsoarbetet,

2. svara f�r kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsomr�de,
3. f�rse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och beslutsun-

derlag inom sitt ansvarsomr�de,

4. identifiera, analysera och f�rmedla f�r ansvarsomr�det relevant kunskap

till ber�rda i kommuner, landsting och andra ber�rda samh�llssektorer,

5. bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom sjukdoms�vervakning,

beredskap, diagnostik och kunskapsst�d, och

6. medverka till minskad negativ milj�p�verkan p� m�nniskors h�lsa.

S�rskilda uppgifter

3 �

Myndigheten ska s�rskilt

1. analysera utvecklingen av h�lsan och h�lsans best�mningsfaktorer och

hur best�mningsfaktorerna f�rdelas efter k�n, etnisk eller kulturell bakgrund,
socioekonomisk tillh�righet, sexuell l�ggning, k�nsidentitet eller k�nsuttryck,
funktionsneds�ttning och �lder,

2. f�lja och analysera beteende- och omv�rldsf�r�ndringar av betydelse f�r

smittskyddet och hur s�dana f�r�ndringar p�verkar f�ruts�ttningarna f�r
smittskyddet i landet,

SFS 2013:1020

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1020

3. verka f�r att det generationsm�l f�r milj�arbetet och de milj�kvalitets-

m�l som riksdagen har fastst�llt n�s och vid behov f�resl� �tg�rder f�r milj�-
arbetets utveckling samt i detta arbete s�rskilt f�lja upp, utv�rdera och sprida
kunskap om hur m�nniskors h�lsa p�verkas av milj�n,

4. framst�lla statistik inom folkh�lsoomr�det och fr�mja tillg�ng till s�dan

statistik,

5. bidra till utvecklingen av b�de h�lsoekonomisk metodik inom folkh�lso-

omr�det och metoder f�r att beakta folkh�lsoaspekter i konsekvensbed�m-
ningar och uppf�ljningar,

6. f�lja och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet

mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna
utveckling f�r samh�llet och den enskilde samt utv�rdera effekterna av vacci-
nationer och andra smittskydds�tg�rder inom h�lso- och sjukv�rden och andra
ber�rda samh�llssektorer,

7. ansvara f�r den samordnade uppf�ljningen inom alkohol-, narkotika-,

dopnings- och tobaksomr�det,

8. svara f�r st�d till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som

bedriver diagnostik av betydelse f�r landets smittskydd,

9. verka f�r att m�jligheten att effektivt anv�nda antibiotika hos m�nniskor

och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt f�rmedla kunskap i
fr�gor som r�r antibiotikaresistens samt fr�mja insatser p� lokal och regional
niv� i fr�gor som r�r rationell antibiotikaanv�ndning och antibiotikaresistens,

10. verka f�r en minskad smittspridning genom att samla in, analysera och

aktivt f�rmedla kunskap i fr�gor som r�r annan antimikrobiell resistens �n
antibiotikaresistens samt i fr�gor som r�r v�rdrelaterade infektioner och v�rd-
hygien,

11. verka f�r att f�rskrivare, �vriga ber�rda yrkesgrupper och allm�nheten

till�mpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan anti-
mikrobiell resistens,

12. verka f�r att begr�nsa spridningen och konsekvenserna f�r samh�llet

och f�r enskilda av hiv/aids samt verka f�r att skapa �ppenhet om hiv/aids
och motverka stigmatisering och diskriminering av personer som lever med
hivinfektion, bland annat genom att fr�mja utvecklingsinsatser och l�ngsiktigt
f�rebyggande arbete,

13. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av s�dana varor

som inte utg�r l�kemedel samt bevaka och utreda behovet av kontroll av
varor enligt lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor, och

14. vara samordnande myndighet f�r det friluftslivsm�l f�r god folkh�lsa

som regeringen har fastst�llt samt verka f�r att detta m�l n�s genom att sam-
manst�lla och sprida evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar f�r-
uts�ttningar f�r friluftsliv och fr�mjar h�lsa till kommuner, landsting och
andra ber�rda samh�llssektorer.

Uppdrags- och forskningsverksamhet

4 �

Myndigheten f�r

1. ut�ver vad som f�ljer av 10 � och 12 � 2 och om verksamheten i �vrigt

medger det utf�ra uppdrag inom eller utom landet,

2. i samarbete med laboratorier utf�ra diagnostiska unders�kningar av pro-

ver avseende smittsamma sjukdomar som �ven kan utf�ras av andra laborato-

background image

3

SFS 2013:1020

rier (rutindiagnostik), om unders�kningarna �r n�dv�ndiga f�r myndighetens
kompetensf�rs�rjning, och

3. bedriva den forskning som �r n�dv�ndig f�r att myndighetens uppdrag

p� smittskyddsomr�det ska kunna fullg�ras.

Regelgivning, tillst�ndsgivning och tillsyn

5 �

Myndigheten ansvarar f�r f�reskrifter i enlighet med vad som anges i

lag och f�rordning samt f�r allm�nna r�d inom sitt ansvarsomr�de.

6 �

Myndigheten ansvarar f�r tillst�ndsgivning, tillsyn och tillsynsv�gled-

ning i enlighet med vad som anges i lag och f�rordning.

Myndigheten ska uppr�tta en �rlig plan f�r den tillsyn som myndigheten

avser att genomf�ra under �ret (tillsynsplan).

7 �

Myndigheten ska svara f�r tillsynsv�gledning i fr�gor som g�ller h�lso-

skydd enligt 2, 5, 6 och 9 kap. milj�balken och tillhandah�lla underlag f�r till-
l�mpningen av 3 och 4 kap. milj�balken och plan- och bygglagen (2010:900).

Beredskap

8 �

Myndigheten ska inom sitt ansvarsomr�de ta initiativ till �tg�rder som

skyddar befolkningen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga h�lso-
hot i kris och under h�jd beredskap.

9 �

F�reskrifter om myndighetens medverkan i totalf�rsvaret och i krisbe-

redskap finns i f�rordningen (2006:942) om krisberedskap och h�jd bered-
skap.

10 �

Myndigheten ska

1. bist� myndigheter, landsting, kommuner och organisationer med expert-

st�d vid konstaterade eller misst�nkta utbrott av allvarliga smittsamma sjuk-
domar och vid analys av risker och behov av f�rebyggande �tg�rder n�r det
g�ller s�dana utbrott, och

2. uppr�tth�lla den laboratorieberedskap som beh�vs och tillhandah�lla

mikrobiologiska laboratorieunders�kningar som �r av unik natur eller som av
andra sk�l inte utf�rs av andra laboratorier.

11 �

Myndigheten f�r bist� med expertst�d vid katastrofer eller allvarliga

utbrott av smittsamma sjukdomar i andra l�nder och st�dja svenska civila och
milit�ra internationella krishanteringsinsatser.

Myndigheten f�r besluta om internationella insatser enligt f�rsta stycket

endast under f�ruts�ttning att insatserna finansieras av n�gon annan �n myn-
digheten.

Myndigheten ska f�re beslut om internationella insatser enligt f�rsta

stycket samr�da med Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Socialsty-
relsen om de �tg�rder som myndigheten avser att vidta. Vid insatser som r�r
bist�nd ska myndigheten dessutom samr�da med Styrelsen f�r internationellt
utvecklingssamarbete (Sida).

background image

4

SFS 2013:1020

12 �

Myndigheten ska

1. tillhandah�lla ett s�kerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna f�r

h�gsta skyddsniv� enligt f�reskrifter om mikrobiologiska arbetsmilj�risker
som Arbetsmilj�verket har meddelat med st�d av 18 � arbetsmilj�f�rord-
ningen (1977:1166),

2. uppr�tth�lla diagnostisk beredskap, inklusive jourverksamhet, och utf�ra

mikrobiologiska laboratorieunders�kningar av s�dana h�gsmittsamma �mnen
som utg�r s�rskild fara f�r m�nniskors h�lsa,

3. bedriva omv�rldsbevakning av h�gsmittsamma �mnen som utg�r s�r-

skild fara f�r m�nniskors h�lsa, och

4. uppr�tth�lla f�rm�gan att st�dja andra myndigheter med kompetens

inom bios�kerhet.

Uppgifter i EU-arbete och annat internationellt samarbete

13 �

Myndigheten ska f�lja och aktivt medverka i folkh�lsoarbetet inom

Europeiska unionen (EU) och internationellt. Innan myndigheten deltar i detta
arbete ska myndigheten underr�tta regeringen om saken och avvakta dess in-
struktioner.

14 �

Myndigheten ska

1. samordna och l�mna underlag till regeringen inf�r �terkommande rap-

portering till EU och V�rldsh�lsoorganisationen (WHO) om fr�gor som g�ller
alkohol och tobak samt till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet
(UNODC) om fr�gor som g�ller narkotika,

2. samordna uppf�ljningen av Sveriges �taganden enligt FN:s generalf�r-

samlings resolution S-26/2 ang�ende hiv/aids antagen den 2 augusti 2001,

3. svara f�r Sveriges �taganden att f�lja f�rekomsten av poliovirus hos

m�nniskor och i milj�n samt att avl�gsna poliovirus fr�n laboratorier inom
ramen f�r WHO:s arbete med polioutrotning, och

4. i enlighet med WHO:s anvisningar ta fram och l�mna underlag till rege-

ringen inf�r rapportering till WHO om f�rekomsten av sjukdomarna r�da
hund och m�ssling i landet.

15 �

Myndigheten ska

1. inom sitt ansvarsomr�de fullg�ra de uppgifter som f�ljer av Europa-

parlamentets och r�dets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om
allvarliga gr�ns�verskridande hot mot m�nniskors h�lsa och om upph�vande
av beslut nr 2119/98/EG, och

2. fullg�ra de uppgifter som ska utf�ras av ett erk�nt beh�rigt organ enligt

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april
2004 om inr�ttande av ett europeiskt centrum f�r f�rebyggande och kontroll
av sjukdomar.

16 �

Myndigheten ska vara nationell enhet (s.k. focal point) f�r Europeiska

centrumet f�r kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), f�r EU:s
h�lsoprogram samt f�r icke smittsamma sjukdomar (NCD) och milj� och
h�lsa (EH) inom WHO.

background image

5

SFS 2013:1020

17 �

Myndigheten ska inom ramen f�r den egna verksamheten och i samar-

bete med andra akt�rer arbeta f�r att bidra till genomf�randet av Sveriges po-
litik f�r global utveckling.

Nationell rapportering

18 �

Myndigheten ska regelbundet f�rse regeringen med en folkh�lsopoli-

tisk rapport samt �rligen en rapport om utvecklingen av folkh�lsan och dess
best�mningsfaktorer.

19 �

Myndigheten ska i fr�ga om sitt milj�arbete enligt 3 � 3 rapportera till

Naturv�rdsverket och samr�da med verket om vilken rapportering som be-
h�vs.

Samverkan

20 �

Myndighetens arbete med kunskapsspridning ska planeras och genom-

f�ras i samverkan med andra ber�rda myndigheter s� att den statliga styr-
ningen av v�rd- och omsorgsomr�det och informationen till allm�nheten �r
samordnad.

Myndigheten ska i smittskyddsfr�gor bist� Socialstyrelsen med de kun-

skaps- och beslutsunderlag som Socialstyrelsen beh�ver f�r att fullg�ra sina
uppgifter. Dessa kunskaps- och beslutsunderlag ska tas fram i samr�d med
Socialstyrelsen.

Myndigheten ska i sin roll som samordnande myndighet f�r det friluftslivs-

m�l f�r god folkh�lsa som regeringen har fastst�llt samverka med ber�rda
myndigheter vid genomf�rande och uppf�ljning av friluftslivsm�len.

Ledning

21 �

Myndigheten leds av en myndighetschef.

22 �

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst tio

ledam�ter.

Anst�llning

23 �

Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

Personalansvarsn�mnd

24 �

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Till�mpligheten av viss f�rordning

25 �

Personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101) ska till�mpas p� myndig-

heten.

background image

6

SFS 2013:1020

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Avgifter

26 �

Myndigheten ska ta ut avgifter f�r

1. diagnostiska unders�kningar som avses i 4 � 2, 10 � 2 och 12 � 2,
2. uppdragsverksamhet som avses i 4 � 1, och
3. internationella insatser som avses i 11 �.
Myndigheten f�r meddela f�reskrifter om avgifternas storlek och disponera

int�kterna i verksamheten.

�verklagande

27 �

Folkh�lsomyndighetens beslut i �renden om f�rdelning av statsbidrag,

bidrag eller annat ekonomiskt st�d f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014 d� f�rordningen

(2009:267) med instruktion f�r Statens folkh�lsoinstitut och f�rordningen
(2010:604) med instruktion f�r Smittskyddsinstitutet ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;