SFS 2013:1037 Förordning om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

131037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GLAHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GLAHEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GLAHEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:GLAHEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:GLAHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GLAHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GLAHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GLAHEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GLAHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GLAHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GLAHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2006:196) om register <br/>�ver h�lso- och sjukv�rdspersonal;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 december 2013. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2006:196) om register �ver</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">h�lso- och sjukv�rdspersonal ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Personuppgifterna i registret f�r, ut�ver det som anges i 4 �, behandlas</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">endast f�r att</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. ut�va tillsyn �ver h�lso- och sjukv�rden och dess personal,<br/>2. l�mna uppgifter till receptregistret enligt lagen (1996:1156) om recept-</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">register,</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. l�mna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det som</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrivs i annan f�rfattning eller avtal,</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. l�mna uppgifter till E-h�lsomyndigheten f�r kontroll av identitet och be-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">h�righet i fr�ga om f�rskrivare av l�kemedel och kontroll av identitet i fr�ga<br/>om legitimerade sjuksk�terskor utan beh�righet att f�rskriva l�kemedel, i<br/>samband med myndighetens behandling av personuppgifter enligt lagen<br/>(2005:258) om l�kemedelsf�rteckning,</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. l�mna uppgifter till E-h�lsomyndigheten f�r kontroll av f�rskrivares</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">identitet och beh�righet vid expedition p� �ppenv�rdsapotek av l�kemedel<br/>och andra varor som f�rskrivits,</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. kontrollera h�lso- och sjukv�rdspersonals identitet och beh�righet i sam-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">band med tj�nstetills�ttning och under anst�llning eller uppdrag, och</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. kontrollera h�lso- och sjukv�rdspersonals identitet och beh�righet att ut-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rda intyg.</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:639. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1037</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2006:196) om register
�ver h�lso- och sjukv�rdspersonal;

utf�rdad den 5 december 2013.

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2006:196) om register �ver

h�lso- och sjukv�rdspersonal ska ha f�ljande lydelse.

5 �

1

Personuppgifterna i registret f�r, ut�ver det som anges i 4 �, behandlas

endast f�r att

1. ut�va tillsyn �ver h�lso- och sjukv�rden och dess personal,
2. l�mna uppgifter till receptregistret enligt lagen (1996:1156) om recept-

register,

3. l�mna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det som

f�reskrivs i annan f�rfattning eller avtal,

4. l�mna uppgifter till E-h�lsomyndigheten f�r kontroll av identitet och be-

h�righet i fr�ga om f�rskrivare av l�kemedel och kontroll av identitet i fr�ga
om legitimerade sjuksk�terskor utan beh�righet att f�rskriva l�kemedel, i
samband med myndighetens behandling av personuppgifter enligt lagen
(2005:258) om l�kemedelsf�rteckning,

5. l�mna uppgifter till E-h�lsomyndigheten f�r kontroll av f�rskrivares

identitet och beh�righet vid expedition p� �ppenv�rdsapotek av l�kemedel
och andra varor som f�rskrivits,

6. kontrollera h�lso- och sjukv�rdspersonals identitet och beh�righet i sam-

band med tj�nstetills�ttning och under anst�llning eller uppdrag, och

7. kontrollera h�lso- och sjukv�rdspersonals identitet och beh�righet att ut-

f�rda intyg.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:639.

SFS 2013:1037

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;