SFS 2013:1044 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293)

131044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.