SFS 2013:1040 Förordning om ändring i förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning

131040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.